Skoči do osrednje vsebine

Svet za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane

Svet za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane je posvetovalni organ ministra, ki oblikuje mnenja o pomembnejših odločitvah na področju ekološkega kmetovanja in trajnostne proizvodnje hrane.

Pristojnosti

Svet za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane opravlja zlasti naslednje naloge:

  • oblikuje mnenja za ministrico o pomembnejših odločitvah s področja ekološke pridelave in predelave ter trajnostne proizvodne hrane,
  • spremlja stanje na področju ekološke pridelave in predelave ter ministrici daje predloge za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja,
  • spremlja stanje v verigi od kmeta, predelovalca do potrošnika in s predlaganimi ukrepi spodbuja trajnostno proizvodno hrane ter dobro delujočo verigo z ekološkimi živili,
  • obravnava aktualna vprašanja s področja ekološkega kmetovanja in trajnostne proizvodne hrane.

Mandat od leta 2023 naprej