Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za zaščito živali

Strokovni svet za zaščito živali je strokovno svetovalno telo ministra, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali. Svet ima sedem članov, ki so izbrani izmed priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem.

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014