Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za zaščito živali

Strokovni svet za zaščito živali je strokovno svetovalno telo ministra, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali. Svet ima sedem članov, ki so izbrani izmed priznanih strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali pred mučenjem.

Naloge strokovnega sveta so:

  • spremljanje stanja na področju zaščite živali,
  • predlaganje kriterijev za izdajo dovoljenj za poskuse na živalih,
  • dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o zaščiti živali in drugih zadevah,
  • dajanje mnenj in predlogov v zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi,
  • opravljanje drugih svetovalnih nalog s področja zaščite živali.

Mandat 2018-2022

Mandat 2014-2018

Mandat 2010-2014