Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat sveta za nacionalno varnost

Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada.

Člani

 1. dr. Damir Črnčec, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, vodja SSNAV,
 2. mag. Rajko Kozmelj, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, namestnik vodje SSNAV,
 3. Stojan Tramte, generalni sekretar vlade,
 4. mag. Dobran Božič, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve,
 5. mag. Nataša Dolenc, državna sekretarka Ministrstva za obrambo,
 6. mag. Sandi Čurin, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve,
 7. mag. Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance,
 8. Gregor Strojin, državni sekretar Ministrstva za pravosodje,
 9. mag. Bojan Kumer, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo,
 10. dr. Uroš Svete, v. d. direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost,
 11. Igor Eršte, v. d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
 12. mag. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Policije,
 13. gen. maj. Alenka Ermenc, načelnica Generalštaba Slovenske vojske,
 14. Dejan Matijevič, generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo,
 15. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in
 16. Rado Fele, direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
Iskalnik