Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za učinkovito delo pristojnega organa pri izvajanju uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Naloge delovne skupine so predvsem:

  • spremljanje dela in zagotavljanje podpore delovanju pristojnega organa za tekoče izvajanje procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa,
  • priprava predlogov pristojnim organom za sprejem nenormativnih in normativnih ukrepov,
  • priprava predlogov drugih ukrepov in poročil v zvezi z izvajanjem Uredbe 347/2013/EU.