GOV.SI

Medresorska delovna skupina za izvajanje uredbe (EU) št. 511/2014 o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihovega izkoriščanja, v uniji