Skoči do osrednje vsebine

Medresorska delovna skupina za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023

Medresorska delovna skupina bo skrbela za izvajanje resolucije, usklajevala, usmerjala in koordinirala bo delo nosilcev in sodelujočih pri pripravi in izvajanju strategij in programov. Spremljala bo učinkovitost izvajanja programov in strategij iz resolucije, skrbela bo tudi za promocijo resolucije, analizirala stanje pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete ter zbirala predloge za načrtovanje dodatnih programov, ki so utemeljeni na podlagi izsledkov raziskav in stroke. Poročilo te skupine bo enkrat letno obravnavala Vlada RS, z letnim poročilom pa bo seznanjen tudi Državni zbor RS.

Člani

 • mag. Zdravko Mele, Ministrstvo za notranje zadeve, vodja
 • Tina Levstek, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica vodje
 • mag. Mojca Kambič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in namestnica Daša Meglič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 • Damjana Slapar Burkat, Finančna uprava RS, in namestnica Petra Jeglič, Finančna uprava RS,
 • Aleš Gorišek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Iris Jelačin Knavs, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Mija Javornik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in namestnik Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Iztok Štucin, Ministrstvo za javno upravo,
 • mag. Jože Sečnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Adem Skender, Ministrstvo za kulturo,
 • Borut Kostevc, Ministrstvo za obrambo,
 • Stanislav Rupnik, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • mag. Robert Golobinek, Ministrstvo za pravosodje,
 • Jože Hren, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Viktor Mlakar, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • Urška Kalan, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov,
 • mag. Andrej Ferlinc, Vrhovno državno tožilstvo RS, in namestnica Janja Vrečič Perhavec, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Simon Savski, Komisija za preprečevanje korupcije RS,
 • Marija Mikulan, Generalna policijska uprava, Božidar Štemberger, Generalna policijska uprava, in Tomislav Hasovič, Generalna policijska uprava,
 • predstavnik Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.