Skoči do osrednje vsebine

Komisija za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (GSO)

Komisija za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) ima sledeče naloge:

  •  sprejema stališča in daje mnenja ter pobude v zvezi z uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO ter glede družbenih, etičnih, tehničnih in tehnoloških, znanstvenih in drugih vidikov ravnanja z GSO,
  • svetuje vladi o zadevah v zvezi z uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO,
  • obvešča in informira javnost o stanju in razvoju na področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z GSO, o svojih stališčih in mnenjih ter o svojem delu,
  • izmenjuje podatke in izkušnje s sorodnimi institucijami v tujini ter sodeluje z njimi.
Iskalnik