Skoči do osrednje vsebine

Komisija za plazove

Komisija pripravlja predloge programov odprave posledic plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001, pripravlja predloge vladi  za odločitev o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov na plazovih večjega obsega, spremlja izvajanja programov odprave posledic plazov in porabe sredstev za izvajanje ukrepov,  izdeluje predloge poročil vladi o izvajanju programov odprave posledic plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje trajanja programov ter izdeluje predloge poročil vladi o porabi sredstev za izvajanje ukrepov na vplivnem območju plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje izvajanja ukrepov.

Sestava

  • Jurij Rupnik, Ministrstvo za okolje in prostor, predsednik,
  • mag. Alenka Potrč, Direkcija RS za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo, članica,
  • Rudolf Golob, Uprava za zaščito in reševanje v Ministrstvu za obrambo, član in
  • Marina Dobraš, Ministrstvo za finance, članica.