Skoči do osrednje vsebine

Komisija za plazove

Naloge komisije so določene v 16. členu Zakona za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega (Uradni list RS, št. 21/02): - priprava predloga programa odprave posledic plazov, - priprava predlogov vladi za odločitev o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov, - spremljanje izvajanja programa odprave posledic plazov in porabe sredstev za izvajanje ukrepov, - izdelava predloga poročila vlade o izvajanju programa odprave posledic plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje trajanja programa, - izdelava predloga poročila vlade o porabi sredstev za izvajanje ukrepov na vplivnem območju plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno obdobje izvajanja ukrepov.

Iskalnik