Skoči do osrednje vsebine

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

Člani pogajalske skupine

 • Samo Fakin, Ministrstvo za zdravje
  vodja / 31. 1. 2019
 • Tanja Mate, Ministrstvo za zdravje
  namestnica vodje / 31. 1. 2019
 • Klavdija Kobal Straus, Ministrstvo za zdravje
  članica / 31. 1. 2019
 • Petra Tomažič, Ministrstvo za zdravje,
  članica / 31. 1. 2019
 • Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
  članica / 31. 1. 2019
 • Saša Kadivec, Bolnišnica Golnik
  članica / 31. 1. 2019
 • Vesna Vižinzin, Nacionalni inštitut za javno zdravje
  članica / 31. 1. 2019
 • Darko Tomšič, Zdravstveni dom Nova Gorica
  član / 31. 1. 2019
 • Marjan Sušelj, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  član / 31. 1. 2019
 • Jana Žakelj, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
 • Tina Slapar, Ministrstvo za  javno upravo
  članica / 31. 1. 2019
 • Petra Kocjančič, Ministrstvo za javno upravo
  članica / 31. 1. 2019
 • Tomaž Čebulj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  član / 31. 1. 2019
 • Valerija Bužan, CUDV Dolfke Boštjančič, predsednica Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije
  članica / 31. 1. 2019
 • Samo Berčič, Dom upokojencev Idrija, predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
  član / 31. 1. 2019
 • Vesna Zupančič, Ministrstvo za zdravje
  članica / 31. 1. 2019
 • Tatjana Jevševar, Združenje zdravstvenih zavodov RS
  članica / 31. 1. 2019
 • Janja Močan, Združenje zdravstvenih zavodov RS
  članica / 31. 1. 2019
Iskalnik