GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna skupina je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda št. 35000-7/2014/7 z dne 15. 5. 2014).