Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda

Delovna skupina je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda št. 35000-7/2014/7 z dne 15. 5. 2014).

Iskalnik