Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah

Naloge delovne skupine Delovna skupina je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah (št. 35000-15/2015/5 z dne 30. 9. 2015).

Iskalnik