GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge delovne skupine Delovna skupina je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah (št. 35000-15/2015/5 z dne 30. 9. 2015).