GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-102 v Spodnji Idriji

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naloge delovne skupine Delovna skupina je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta.