GOV.SI

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje HE Hraste-Mota na Muri

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 (106/10 - popr.) in 57/12) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne Hraste-Mota na Muri (št. 35000-3/2013/6 z dne 16. 5. 2013).