Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za območje HE Hraste-Mota na Muri

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 (106/10 - popr.) in 57/12) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne Hraste-Mota na Muri (št. 35000-3/2013/6 z dne 16. 5. 2013).

Iskalnik