Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta za AC na odseku Postojna/Divača-Jelšane

Delovna skupina za pripravo državnega prostorskega načrta je odgovorna za pripravo državnega prostorskega načrta. Člani opravljajo naloge v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 (106/10 - popr.) in 57/12) in v skladu s Sklepom o pripravi državnega prostorskega načrta za AC na odseku Postojna/Divača-Jelšane (št. 35000-32/2012/8 z dne 3. 1. 2013).