Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za izvajanje arhitekturne politike

Mandat delovnega telesa je potekel.

Delovna skupina je posvetovalno telo ministrstev, katerih naloge so posredno ali neposredno povezane z izvajanjem arhitekturne politike. Skupina bo pripravila akcijski načrt z ukrepi za implementacijo arhitekturne politike, poleg tega pa bo spremljala, spodbujala, usklajevala in vodila aktivnosti povezane z izvajanjem arhitekturne politike. Delovna skupina bo sodelovala tudi s predstavniki strokovne javnosti in lokalnih skupnosti.