GOV.SI

Častni odbor za počastitev 100. Obletnice smrti Ivana Cankarja

Pri članih, ki so v častni odbor imenovani na podlagi njihove funkcije, je članstvo vezano na funkcijo. V primeru prenehanja mandata članstvo preide na naslednjega nosilca funkcije.