Skoči do osrednje vsebine

Pogajalska skupina za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti

Člani pogajalske skupine

 • Rudi Medved, minister za javno upravo
  vodja / 31. 1. 2019
 • Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo
  namestnica vodje / 31. 1. 2019
 • Štefka Korade Purg, Ministrstvo za javno upravo
  članica / 31. 1. 2019
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo
  član / 31. 1. 2019
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo
  član / 31. 1. 2019
 • Slavica Skobir, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
  članica / 31. 1. 2019
 • Andrej Verhovnik Marovšek, Ministrstvo za finance
  član / 31. 1. 2019
 • Franc Javornik, Ministrstvo za obrambo
  član / 31. 1. 2019
 • Danilo Jamer, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
  član / 31. 1. 2019
 • Primož Koštrica, Ministrstvo za zunanje zadeve
  član / 31. 1. 2019
 • Janko Marinko,  Vrhovno sodišče
  član / 31. 1. 2019
 • Anže Kromar, Vrhovno državno tožilstvo RS
  član / 31. 1. 2019
 • Tatjana Pečar Rus, Državno odvetništvo
  članica / 31. 1. 2019
 • Jožica Velušček, Mestna občina Ljubljana
  članica / 31. 1. 2019
 • Robert Kos, Ministrstvo za notranje zadeve
  član / 31. 1. 2019
 • Jožica Grom, Ministrstvo za finance
  članica / 31. 1. 2019
Iskalnik