Skoči do osrednje vsebine

Pravica do osebne varnosti in dostojnega življenja brez nasilja je ena temeljnih človekovih pravic, kar pomeni, da nobena oblika nasilja ni dopustna. Pomembna naloga države je, da nasilje v največji možni meri preprečuje, v kolikor do njega pride, pa žrtvam nudi ustrezno obravnavo, varstvo, pomoč in zaščito. Osebe, ki doživljajo nasilje v družini lahko pomoč poiščejo v okviru centrov za socialno delo, kjer bodo prejele različne oblike pomoči in storitev.

Osebe, ki doživljajo nasilje, se pogosto ne zavedajo, da pomoč obstaja in da jim nasilja ni potrebno trpeti, na poti iz nasilja pa ne bodo same.

Nasilje v družini in nad ženskami je lahko izraženo na več načinov. Pozornost namenite dejstvom:

 • Nasilje je zloraba moči. 
 • Nasilje ne preneha samo od sebe. 
 • Nasilje se najpogosteje stopnjuje po pogostosti in intenzivnosti. 
 • Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga izvaja. 
 • Opravičila za nasilje pogosto iščemo v brezposelnosti, alkoholizmu in preobremenjenosti osebe, ki povzroča nasilje. Vendar pa je povzročanje nasilja zavestna odločitev posameznika, da si bo z nadzorovanjem in zlorabo moči podredil drugo osebo. 
 • Otroci so žrtve nasilja, tudi če so ob nasilju le prisotni in ga ne doživljajo neposredno ali če živijo v okolju,
  kjer se nasilje izvaja. Poskrbite za njihovo varnost in zdrav razvoj. 
 • Strah, jeza, žalost, občutki krivde, sramu, nemoči, brezup in podobna čustva so v primežu doživljanja nasilja nekaj običajnega. Prav tako lahko občutite razdražljivost, nezbranost, zmedenost, težave pri odločanju in podobno.


Obravnava na centru za socialno delo je osredotočena na odpravo neposredne ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost, odpravo vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja ter reševanje socialnih in materialnih pogojev bivanja žrtve. Žrtvam so prav tako na voljo socialnovarstveni programi preprečevanja nasilja, ki zagotavljajo raznovrstne oblike pomoči (glede na potrebe žrtve).

Kaj je potrebno storiti v primeru nasilja?

V primeru nasilja se, če je le-to možno,

 • umaknite iz stanovanja in pokličite policijo. Če to ni mogoče, se zaklenite v sobo in pokličite policijo, 
 • ob udarcih ali brcah postavite v položaj, ki vam bo povzročil najmanj poškodb (zvijte se v klobčič, glavo si zaščitite z rokami). Glasno kličite na pomoč. 
 • s sosedom ali sosedo dogovorite, naj pokliče policijo, če sliši, da se v vašem stanovanju dogaja nasilje,
 • imejte pripravljene najnujnejše stvari zase in za vaše otroke za nenaden odhod od doma, predvsem denar, osebne dokumente, zdravila, rezervne avtomobilske ključe in podobno,
 • prijavite nasilje. To lahko storite ustno ali pisno na policiji (če ste ogroženi) ali centru za socialno delo, Pametno je pridobiti kopijo zapisnika vaše izjave in podatke o osebi, ki bo vodila vašo zadevo.

Možno je, da se bo nasilje stopnjevalo, ko se boste odločili, da prekinete odnos s partnerjem. Priporočljivo je, da naredite varnostni načrt, kar je najlažje z ustrezno usposobljeno osebo. Alternativno reševanje sporov, kot je na primer mediacija, v primerih nasilja ni dopustno.

Kaj lahko stori žrtev nasilja?

Pomoč obstaja! Ni potrebno, da ste na poti iz nasilja sami. Pravico imate, da zaživite varno in zadovoljivo življenje. Zato:

 • Povejte nekomu, ki mu zaupate, kaj se vam dogaja. Ne zapirajte se vase, pogovorite se!
 • Ob izbruhu nasilja se, če je to možno, umaknite iz stanovanja in pokličite policijo. Če to ni mogoče, se zaklenite v sobo in pokličite policijo. 
 • Ob udarcih ali brcah se postavite v položaj, ki vam bo povzročil najmanj poškodb (zvijte se v klobčič, glavo si zaščitite z rokami). Glasno kličite na pomoč. 
 • Če je mogoče, se s sosedom ali sosedo dogovorite, naj pokliče policijo, če sliši, da se v vašem
  stanovanju dogaja nasilje. 
 • Imejte pripravljene najnujnejše stvari zase in za vaše otroke za nenaden odhod od doma, predvsem denar, osebni dokumenti, zdravila, rezervni avtomobilski ključi in podobno.
 • Prijavite nasilje. To lahko storite ustno ali pisno na policiji (če ste ogroženi) ali centru za socialno delo. Pametno je pridobiti kopijo zapisnika vaše izjave in podatke o osebi, ki bo vodila vašo zadevo. 
 • Možno je, da se bo nasilje stopnjevalo, ko se boste odločili, da prekinete odnos s partnerjem. Priporočljivo je, da naredite varnostni načrt, kar je najlažje z ustrezno usposobljeno osebo. 
 • Alternativno reševanje sporov, kot je na primer mediacija, v primerih nasilja ni dopustno.

Prijava nasilja

Pomembno je, da če nasilje doživite ali ga opazite, da ga prijavite!

Žrtev nasilja v družini se lahko obrne na center za socialno delo ali na policijo, če je ogrožena. Morda žrtev nasilja v družini ne zmore prijaviti nasilja, zato je pomembno, da če nasilje v družini opazite ali ga zaznate, ga prijavite policiji. Ob prijavi lahko ostanete anonimni.

Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

Prijave sumov kaznivih dejanjih nasilja v družini obravnava policija, ki po zaključenem postopku obravnave prijave nasilja v družini lahko osumljeni osebi izreče ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja in zagotovi tudi policijsko spremstvo žrtvam nasilja v družini, kadar oceni, da je to potrebno. Žrtvam kaznivih dejanj nasilja v družini pa se v nadaljevanju lahko prizna tudi posebna pravica do odškodnine države za žrtve nasilnih dejanj zaradi posledic, ki jih lahko pusti nasilje v družini. 

Zaščita žrtve

Pristojni organi in organizacije so dolžni nasilje v družini obravnavati prednostno in storiti vse za zaščito žrtve. Ukrepi so odvisni od stopnje ogroženosti žrtve. Ob izbruhu nasilja v družini ima žrtev možnost takojšnje namestitve v krizni center, kjer se ji nudi strokovna pomoč in nastanitev. Če po izteku bivanja v kriznem centru še potrebuje nastanitveno podporo, se lahko umakne v varno hišo ali zatočišče. Žrtev ima prav tako pravico do brezplačne pravne pomoči in spremljevalca, ki jo spremlja v postopkih, ji pomaga pri zaščiti njene integritete in iskanju rešitev ter ji nudi psihično oporo. Če je potrebno, lahko policija ali sodišče povzročitelju nasilja izrečeta tudi prepoved približevanja kraju ali osebi, sodišče pa mu lahko na predlog žrtve prepove vstop v skupno stanovanje in tega po potrebi prepusti v izključno uporabo žrtvi.

Centri za socialno delo

Krizni centri

Krizni centri izvajajo takojšnjo 24-urno pomoč pri nastanitvah žensk in otrok, ki se znajdejo v akutni stiski in je nujna izločitev iz okolja v katerem bivajo. Namestitev je kratkotrajna (21 dni).

Institucija/organizacija Telefonska številka Elektronski naslov
Krizni center za odrasle žrtve nasilja v družini Maribor 02 250 66 30
08 200 68 40
031 776 102
gpcsd.marib@gov.si
Krizni center za žrtve nasilja, CSD Južna Primorska, enota Piran 05 671 23 00
05 903 95 90
040 303 669
gpcsd.piran@gov.si
csd.piran-kc@gov.si
Društvo Ženska svetovalnica, Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja 031 233 211 kc@svetovalnica.org
Krizni center za otroke Grosuplje - Hiša zavetja Palčica 040 194 192 gpcsd.grosu@gov.si
hisa.palcica@gmail.com 
Krizni center za mlade Celje 03 4930 530
031 576 150
gpcsd.celje@gov.si
kriznicenterzamlade@t-1.si
Krizni center za mlade Koper - Marelična hiša 05 6634 590
05 663 4599
041 303 203
gpcsd.koper@gov.si
kcm.koper@gov.si
Krizni center za mlade Krško 07 4905 177
051 611 940
gpcsd.krsko@gov.si
kcmkrsko@kabelnet.net
Krizni center za mlade Ljubljana 01 2361 222
041 419 121
gpcsd.ljbez@gov.si
kcmlj@gov.si
Krizni center za mlade Maribor 02 2502 660
051 324 211
gpcsd.marib@gov.si
kcm-mb@gov.si
Krizni center za mlade Murska Sobota 02 5348 582 gpcsd.mursk@gov.si
kcm.ms@siol.net
Krizni center za mlade Nova Gorica - 10-ka 08 2052 460
051 635 115
gpcsd.gorica1@gov.si
kc-ng@gov.si
Krizni center za mlade Radovljica – Kresnička 04 5316 930
040 436 531
gpcsd.radov@gov.si
krizni.center@telemach.net 
Krizni center za mlade Slovenj Gradec 02 885 0111
041 962 029
gpcsd.slovg@gov.si
csdsg.krizni.center@gov.si

Programi za celovito obravnavo, celostno pomoč in podporo žrtvam spolne zlorabe

Programi za celovito obravnavo, celostno pomoč in podporo žrtvam spolne zlorabe so specializirani socialnovarstveni programi, ki nudijo pomoč in podporo žrtvam spolnega nasilja.

Institucija/organizacija Telefonska številka Elektronski naslov
Združenje za MOČ,
Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja
080 28 80
041 204 949
041 276 434
spolna.zloraba@siol.net
Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja,
Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in
žrtvam spolnih zlorab
01 544 3513 drustvo-sos@drustvo-sos.si
Društvo za nenasilno komunikacijo, Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja 01 434 4822
05 639 3170
info@drustvo-dnk.si
dnk.koper@siol.net

Svetovalnice za žrtve nasilja

Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja in kaznivih dejanj so specializirani psihosocialni in terapevtski programi za pomoč vsem, ki so ali so bili žrtve nasilja.

Institucija/organizacija Telefonska številka Elektronski naslov
Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab v Mariboru, CSD Maribor 02 228 4994
041 762 333
051 489 529
info@svetovalnica-mb.si
Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja 01 425 4732
080 21 33
07 490 6510
069 625 710
zavod.emma@siol.net
Društvo za nenasilno komunikacijo, Poti iz nasilja 01 434 4822
05 639 3170
info@drustvo-dnk.si
dnk.koper@siol.net
Društvo ženska svetovalnica, Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja 01 251 1602 zenska@svetovalnica.org
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske
CIS-Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem
030 380 380 cis.gorenjske@siol.net
ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
Kapljica – pomoč žrtvam nasilja
070 445 660 kapljica@arsvitae.si
Študijsko - raziskovalni center za družino
Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja
040 508 785 info@srcdljubljana.com
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Staranje brez nasilja
051 321 644 info@inst-antonatrstenjaka.si
Društvo življenje brez nasilja, Svetovalnica za žrtve nasilja 031 696 389
051 201 760
svetovalnica.nm@gmail.com 
svetovalnica.bk@gmail.com 
Družinski center Mir, zavod za pomoč družinam v stiski
Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
070 597 899 info@dc-mir.si
Škofijska Karitas Murska Sobota,Prvi pomurski materinski dom s svetovalnico 031 404 683 md.svetovalnica@gmail.com

Varne hiše

Varne hiše in zatočišča nudijo krajšo obliko nastanitvene podpore za ženske in otroke žrtve nasilja. Bivanje v varni hiši je omejeno na eno leto.

Institucija/organizacija Telefonska številka Elektronski naslov
Center za socialno delo Posavje, enota Krško
Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom
07 490 4950 vhkrsko@gmail.com
Center za socialno delo Maribor, enota Maribor center
Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družini
02 480 1186
041 770 383
varnahmb@t-2.net
Društvo regionalna varna hiša Celje (Celje, Velenje, Slovenj Gradec) 031 393 614 varna.hisace@siol.net
drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
varna.hisasg@t-1.si
Društvo SOS telefon, Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja 080 11 55 drustvo-sos@drustvo-sos.si
Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja,
Varna hiša Gorenjske
051 200 083 vh.gorenjska@siol.net
Društvo življenje brez nasilja
Varna hiša (Novo mesto)
07 332 6895
031 393 614
varnahisa.nm@gmail.com
Društvo varnega zavetja Pomurje Varna hiša Pomurja –
Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini
02 584 8390
031 442 200
vh.pomurja@gmail.com
Center za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj,
Varna hiša Ptuj
02 787 5669 varna.hisa.ptuj@gmail.com
Društvo za nenasilno komunikacijo, Varne hiše in varne namestitve
za ženske in otroke, žrtve nasilja
01 434 4822
031 736 726
vh.dnk@siol.net
Zavod Karitas Samarijan, Varna hiša Karitas za Primorsko 041 332 038 karitas.samarijan@siol.net
Center za socialno delo Južna Primorska, enota Sežana,
Regijska varna hiša Kras
056 202 442
070 754 530
vhkras@gmail.com
Društvo Ženska svetovalnica, Krizni center za ženske in otroke,
žrtve nasilja
031 233 211 kc@svetovalnica.org
Društvo Socio Materinski dom Celje 03 492 1014 materinski.dom@siol.com