Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija mora tako kot vse države članice EU zagotoviti preglednost dodeljevanja državnih pomoči. To med drugim pomeni, da morajo pristojni državni organi javno objaviti podatke o dodeljenih individualnih državnih pomočeh, ki presegajo zneske, določene v pravilih o državnih pomočeh.

Namen objave

Ker je državna pomoč načeloma prepovedana, je pomembno, da lahko vsakdo preveri, ali je dodeljena v skladu z veljavnimi predpisi. Zagotovitev preglednosti je zato ključnega pomena za pravilno uporabo pravil o državni pomoči. Prispeva tudi k večji odgovornosti organov, ki dodeljujejo pomoč, pa tudi k nadzoru in učinkovitejši porabi javnih sredstev.

V okviru zagotavljanja preglednosti objavljamo informacije o prejemnikih, ki so v Sloveniji prejeli individualno državno pomoč, večjo od:

  • 30.000 evrov v ribištvu in akvakulturi,
  • 60.000 evrov v primarni kmetijski proizvodnji in
  • 500.000 evrov v drugih gospodarskih dejavnostih.

Te informacije so na voljo brez omejitev vsaj deset let od datuma dodelitve državne pomoči. Obveznost objave ne velja za pomoč, ki je bila odobrena pred 1. julijem 2016.

Seznami večjih prejemnikov državne pomoči v Sloveniji