Skoči do osrednje vsebine

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

Ljudje imajo pri premikanju od enega kraja do drugega različne potrebe in zmožnosti. Multimodalna mobilnost pomeni omogočanje izbire različnih prevoznih sredstev, tudi hoje.

Različne osebe oziroma uporabniki prometa so različno zmogljivi glede na njihove zmožnosti oziroma oviranosti, ki so lahko trajne ali začasne. Takšne osebe uvrščamo med ranljive skupine prebivalstva. Sem denimo prištevamo slepe in slabovidne osebe, gibalno ovirane osebe, pa tudi starejše osebe od 65 let, osnovnošolce, otroke in mlade družine z otroškimi vozički.

Tem osebam moramo omogočiti kakovostno in varno mobilnost. To počnemo z uvajanjem novih tehnologij, dostopom do kakovostnih prostorskih podatkov ter z dobrim informiranjem in izobraževanjem. 

Ranljive skupine se pri vsakodnevni mobilnosti srečujejo z različnimi ovirami. Za izboljšanje stanja je potreben celovit prikaz prostora v digitalni obliki, načrtovanje prostora pa sicer poteka na občinskem in državnem nivoju.

Cilji multimodalne mobilnosti

Ključni cilji zagotavljanja multimodalne mobilnosti so motivacija ranljivih skupin za preizkušanje različnih oblik multimodalne mobilnosti preko izobraževanj, osveščanj. Poleg tega želimo povečati družbeno integracijo oziroma inkluzijo gibalno oviranih oseb in lokalne skupnosti seznaniti s težavami, s katerimi se vsakodnevno soočajo gibalno ovirane osebe. Z osveščanjem želimo spodbujati razumevanje, obenem pa odpravljati morebitne predsodke. Nenazadnje pa je naš cilj tudi predstavljanje tehnološko naprednih rešitev, ki spodbujajo multimodalno mobilnost.

Zemljevid multimodalne mobilnosti

V Sloveniji se vzpostavlja zakonska podlaga za izvajanje javne službe na področju informiranja uporabnikov javnega potniškega prometa v zvezi z multimodalno mobilnostjo. Med uporabniki so posebej izpostavljene varovane kategorije oseb, torej predšolski otroci, šoloobvezni otroci, dijaki, skupine otrok, osebe z otroki, starejše osebe in ostale skupine gibalno oviranih oseb.

Na zemljevidu bodo označene vse pomembne točke, ki jih lahko uporabljajo gibalno ovirane osebe. Sem prištevamo javne stavbe, postajališča, toaletne prostore, parkirišča in tudi njihovo opremljenost s pločniki oziroma cestami. 

Projekti

  • Želja ljudi je, da se v svojem okolju gibljejo neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje in odstraniti nevarne točke, urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin.