GOV.SI

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v jesenskih mesecih pripravljamo niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja, ki so združena pod dežnik Mesec znanosti. S prikazanimi vsebinami opozarjamo na pomen raziskovanja ter na njegove učinke za celotno družbo, hkrati pa naslavljamo deležnike, da predstavijo svoja dognanja in uspehe na raziskovalno-razvojnem področju.

Vsako leto osrednja dogodka predstavljata podelitev Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja, nagrad za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti ter vsakoletni informativni dan za evropski okvirni program za raziskave in inovacije - Obzorje 2020.

Zakaj je komuniciranje znanosti pomembno?

Če o znanosti in znanstvenih dosežkih in dognanjih ne poročamo, je skoraj tako, kot če do dosežka ali dognanja ne bi prišlo.

Pomembna odgovornost vsakega znanstvenika je deliti strast do svojega dela in njegovega pomena za družbo. To vključuje tudi učinkovito komunikacijo z drugimi znanstveniki znotraj in zunaj njihovega področja, pa tudi s širšo zainteresirano javnostjo in laično javnostjo.

Znanost in tehnologija bolj kot kdajkoli prej prepravljata sodobno življenje. Da bi sprejeli dobro informirane odločitve, o svojem zdravju, okolju in celo o politiki, potrebujemo natančne nepristranske informacije. Ko gre za znanost, so znanstveniki najbolj neposreden in poznaven vir informacij.

Znanstveniki imajo tudi znanje in verodostojnost za preprečevanje dezinformacij in napačnih predstav (npr. "lažne novice"), ki ovirajo javno razpravo.

Za znanstvenike je ključno, da javnost obveščajo o pomembnih vprašanjih, zapletenih težavah in novih odkritjih. Te informacije lahko vplivajo na to, kako javnost glasuje na naslednjih volitvah, o čem razpravljajo na mestnih svetih, parlamentu, na podlagi katerih informacij se odločajo za podporo in kje prostovoljno sodelujejo.

Z usmerjenim komuniciranjem lahko znanstveniki vplivajo tudi na vladne odločitve, povezane z regulacijo, znanstveno politiko in financiranjem, kar ima lahko pomemben vpliv na znanstveni napredek.

Dogodki Mesec znanosti 2019

 • Mesec znanosti

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že četrto jesen pripravlja niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja pod dežnikom Mesec znanosti.

  Ljubljana, Maribor, Ženeva, Milano
 • Informativna delavnica o novem Skladu za inovacije

  Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirata informativno delavnico o novem Skladu za inovacije, ki je ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov.

  Velika dvorana
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Masarykova cesta 16, Ljubljana
 • Konferenca "Zora Obzorja Evropa"

  Cilj konference je seznaniti raziskovalce, podjetnike, inovatorje in vse druge zainteresirane s prihodnjim večletnim programom za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (Horizon Europe) in se poglobiti v njegove ključne značilnosti in posebnosti. Govorniki iz Evropske komisije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo predstavili programe Marie Sklodowska Curie, Evropski raziskovalni svet (ERC), Evropski svet za inovacije (EIC), prihodnje misije in raziskovalna partnerstva, vključno s posebnostmi ter drugimi vidiki Obzorja Evropa.

  Univerza v Ljubljani
  Ekonomska fakulteta
  Kardeljeva ploščad 17
  Ljubljana
 • Konferenca Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

  Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Prehod na odprto znanost je kompleksen proces, v katerem se morajo vzpostaviti nova vrednotenja znanosti, kultura raziskovalnega delovanja in sodelovanja ter infrastrukturne zmožnosti. V okviru odprte znanosti uveljavitev modela odprtih raziskovalnih podatkov vpliva na delovanje celotne vertikale procesov, ki so potrebni pri zagotavljanju pogojev za raziskovalno delo.

  Glazerjeva dvorana, Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor
 • Znanost sreča parlament 2019/ Science meets Parliament 2019

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v so-organizaciji z Državnim zborom Republike Slovenije, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Joint Research Centre), organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science meets Parliament).

  The Ministry of Education, Science and Sport in cooperation with the National Assembly of the Republic of Slovenia and Joint Research Center (JRC) of the European Commission organizes a »Science Meets Parliament« event on the 15th of November 2019 at the premises of the National Assembly of the Republic of Slovenia.

  Državni zbor RS,
  Šubičeva 4 (Veliki salon),
  Ljubljana
 • Podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

  Svečana podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za najbolj odlične dosežke slovenskih znanstvenikov, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti.

  Grand Hotel Union, Ljubljana

Poročili Mesec znanosti 2017 in 2018