Skoči do osrednje vsebine

Med uporabniki socialnovarstvenih storitev se povečuje število oseb z demenco, zato so naše aktivnosti usmerjene v prilagajanje storitev osebam z demenco in izobraževanju izvajalcev storitev.

Razvoj storitev na področju demence

V preteklih letih se je prednostno razvijalo nove koncepte dela z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, vse aktivnosti pa so usmerjene na hitrejšo širitev socialnovarstvenih storitev v domačem okolju in na razvoj novih storitev, ki bodo prilagojene osebam z demenco ter njihovim svojcem oziroma neformalnim oskrbovalcem.

Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju so tudi socialnovarstveni programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju oseb z demenco in njihovih svojcev ter njihovi podpori, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, skupin za samopomoč in drugih oblik pomoči.

Informacije o prostih mestih in izvajalcih

Informacije o prostih mestih za osebe z demenco so na voljo na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših in izvajalcih storitve dnevnega varstva starejših.

Med pomembnejšimi socialnovarstvenimi programi za svetovanje in pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izpostavljamo Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica. Na spletni strani Spominčica so na voljo številne uporabne informacije o izobraževanjih,  svetovanju, in drugi, in tudi seznam Demenci prijaznih točk.

V okviru Posvetovalnice strokovne delavke Spominčice nudijo osebam z demenco in njihovim svojcem individualno svetovanje, pogovor in razbremenjevanje v stiskah:

  • osebno svetovanje poteka vsak delavnik med 9. in 15. uro – za dogovor pokličite na 01 25 65 111 ali pišite na svetovanje@spomincica.si
  • svetovalni telefon: 059 305 555, vsak delavnik med 9. in 15. uro
  • svetovanje po elektronski pošti: svetovanje@spomincica.si

Usmeritve za delo z osebami z demenco

S ciljem zagotoviti primerljivo obravnavo oseb z demenco v institucionalnem varstvu starejših je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije leta 2011 pripravilo Usmeritve za delo z osebami z demenco, ki se po potrebi tudi dopolnjujejo. 

- Usmeritve za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, z dne 6.6.2011 (.pdf)

Dopolnitve k Usmeritvam za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših, z dne 27.3.2014 (.pdf)

Dopolnitve k Usmeritvam za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših , z dne 20.2.2018 (.pdf)

Kako prispevati k demenci prijazni družbi