Skoči do osrednje vsebine

Dvostransko sodelovanje, mednarodne organizacije in sodišča

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Slovenija ima z Nizozemsko razvito široko in razvejano sodelovanje, v državi prebiva tudi precej Slovencev. Aktivni smo v mednarodnih organizacijah s sedežem na Nizozemskem prav tako redno spremljamo delo mednarodnih sodišč.

Slovenska skupnost na Nizozemskem

Po neuradnih ocenah šteje slovenska skupnost na Nizozemskem okrog tisoč ljudi.

Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem

Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem je osrednja slovenska organizacija na Nizozemskem. Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je nastalo iz prvotnega Komiteja za priznanje Slovenije. O svojih aktivnostih in dogodkih obvešča preko dvojezične spletne strani Združenje prijateljev Slovenije/Vrienden van Slovenië, v dvojezični tiskani reviji Lipa, preko informativnega e-biltena Lipov list, na Facebook strani Združenje prijateljev Slovenije, Nizozemska in na forumu za Slovence po svetu - slovenci.si

Člane tukajšnje slovenske skupnosti in druge prijatelje Slovenije povezuje z organiziranjem številnih prireditev ter si prizadeva za večjo prepoznavnost Slovenije na Nizozemskem. Tradicionalne prireditve Združenja so praznovanje Prešernovega dne v februarju, pustno rajanje, Občni zbor z Državnim prvenstvom v taroku, praznovanje dneva državnosti na tradicionalnem pikniku, slovenska kuharska delavnica v mesecu novembru. Vmes pa še razstave fotografij slovenske pokrajine in kakšno martinovanje.  

Združenje nudi pomoč nizozemskim in slovenskim medijem pri iskanju podatkov, zbiranju komentarjev o raznih dogodkih ali pri iskanju sogovornikov za nastope v radijskih in televizijskih oddajah. Člani Združenja obveščajo zainteresirane Nizozemce o možnostih preživljanja počitnic v Sloveniji ter skupaj z veleposlaništvom aktivno sodelujejo na Embassy Festivalu v Haagu. Prav tako odgovarjajo na vprašanja posameznikov in podjetij iz obeh držav in jih povezujejo z ustreznimi ustanovami.

Pomemben vidik kulturnih in družabnih prireditev Združenja je tudi možnost predstavitve širšemu občinstvu tako mladih, kot tudi že uveljavljenih slovenskih umetnikov iz obeh dežel. Za skromno nagrado imajo tukajšnji slovenski študenti glasbe in drugih umetnosti priložnost nastopati na prireditvah Združenja, kar je v okviru sodelovanja z veleposlaništvom posameznikom omogočilo nastope tudi na drugih prireditvah izven naše skupnosti.

Slovenske maše 

Slovenske družine in drugi prijatelji Slovenije se na dva meseca zbirajo pri slovenskih mašah v Rijswijku, blizu mesta Haaga. Maše daruje izseljenski duhovnik dr. Zvone Štrubelj, voditelj Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju. Poleg maš se rojaki iz Belgije, Nizozemske in Luksemburga srečujejo na družinskih seminarjih v organizaciji pastoralnega centra. Za informacije pišite na e-pošto metkamd@gmail.com.

Društvo VTIS

Na Nizozemskem deluje lokalni odbor Društva v tujini izobraženih Slovencev - Društvo VTIS. Maja 2020 je društvo izdalo brošuro o študiju in življenju na Nizozemskem. Društvo je aktivno na Facebook strani Društvo VTIS.

Slovenci na družbenih medijih

Facebook stran Slovenci na Nizozemskem je s skoraj 5000 člani gotovo najbolj relevantno zbirno mesto za pridobivanje najrazličnejših informacij formalne in neformalne narave, saj si tam izkušnje izmenjujejo posamezniki, ki že dolgo živijo na Nizozemskem in lahko nudijo informacije in nasvete iz prve roke. Na tej strani so objavljeni tudi dogodki Združenja, Slovenskih uric in slovenske maše.

V Facebook skupini Slovenski malčki na Nizozemskem si mladi starši izmenjujejo informacije in nasvete in se dogovarjajo za srečanja.

Zelo obiskana je tudi Facebook stran Prevozi SLO-NL/NL-SLO o prevozih iz Slovenije na Nizozemsko in nazaj.

Priložnosti za delo v mednarodnih organizacijah v Haagu

Haag je sedež številnih mednarodnih organizacij, zlasti s področja mednarodnega prava. Te na svojih spletnih straneh redno objavljajo potrebe po novih sodelavcih, zlasti pravnikih, pa tudi drugih profilih. Organizacija za prepoved kemičnega orožja redno išče strokovnjake s področja kemije, Evropski patentni urad pa strokovnjake z različnih tehničnih področij. Skoraj vse organizacije iščejo tudi administrativno osebje, prevajalce, voznike in druge. Nekatere izmed navedenih organizacij ponujajo tudi možnost pripravništva oziroma stažiranja za mlade diplomante.

Vse zainteresirane, ki so pripravljeni delati v mednarodnem okolju, vabimo, da spremljajo razpise in druge objave na spletnih straneh organizacij:

Posameznike, ki boste oddali prijavo, vabimo, da to sporočite Veleposlaništvu v Haagu po elektronski pošti sloembassy.hague@gov.si.

Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW)

OPCW (v angleščini) je bila ustanovljena na podlagi Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (CWC), podpisane leta 1993. Slovenija je pogodbenica CWC od leta 1997.

Več o delovanju Slovenije na področju kemičnega orožja si preberite v temi:

  • Nadzor nad oboroževanjem

    Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC)

Mednarodno kazensko sodišče (v angleščini) je bilo ustanovljeno na podlagi Rimskega statuta, ki je v veljavo stopil 1. julija 2002. Slovenija je ustanovna članica Mednarodnega kazenskega sodišča. Sodišče je pristojno za pregon najtežjih kaznivih dejanj – genocida, zločinov proti človeštvu, vojnih zločinov in agresije.

Več o delovanju Slovenije na področju mednarodnega kazenskega prava si preberite v temi:

  • Mednarodno pravo

    Spoštovanje mednarodnega prava je obveznost, vrednota in interes slovenske zunanje politike, saj le to zagotavlja stabilno mednarodno okolje. Zavzemamo se za krepitev temeljnega načela vladavine prava, ki je tudi vodilo slovenske zunanje politike na državni in mednarodni ravni.