Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Poslanstvo in naloge Slovenske vojske so določene z zakonom o obrambi.

Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije, odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo, vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj meja zavezništva.

Slovenska vojska je glede na namen sestavljena iz sil za posredovanje, glavnih in dopolnilnih sil, vojaško službo pa opravljajo pripadniki stalne sestave, vojaški obvezniki, ki so na služenju vojaškega roka, ter pripadniki rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo.

Slovenska vojska lahko sodeluje s Policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja skladno z načrti in po predhodni odločitvi vlade.

Pri izvajanju nalog izven države lahko Slovenska vojska opravlja tudi naloge, ki jih v Republiki Sloveniji ne opravlja, če je opravljanje takšnih nalog predvideno v okviru operacije, misije ali druge oblike delovanja vojske, na katero so pripadniki napoteni, in če so pripadniki usposobljeni za opravljanje takšnih nalog.

Stalna sestava Slovenske vojske

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske. To so vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci, oziroma vojaške osebe, ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

Rezervna sestava oziroma pogodbena rezerva

Rezervna sestava Slovenske vojske so državljani, ki na podlagi prostovoljne odločitve z Ministrstvom za obrambo sklenejo pogodbo o opravljanju službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Prostovoljno služenje vojaškega roka

Od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka Slovenska vojska državljanom nudi možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka.