Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Temeljni cilj civilno-vojaškega sodelovanja je sodelovanje s civilnim okoljem ter oblikovanje razmer, ki omogočajo delovanje enot Slovenske vojske. V ta namen so določeni domicili enot Slovenske vojske za celotno ozemlje Republike Slovenije. Slovenska vojska redno obvešča javnosti o določenih aktivnostih.

Med pomembnejšimi aktivnostmi pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske je njihovo kontinuirano usposabljanje in urjenje, saj lahko le tako uspešno izvajajo predpisane naloge. Ustrezno urejena vadišča in strelišča so zato vitalnega pomena za vso državo.

Največ urjenj in usposabljanj poteka na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, ki obsega vadišče Poček in strelišče Bač. O vseh aktivnostih redno obveščamo na tej spletni strani. Prav tako sta zaradi pomembnosti tu objavljena načrta zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem in letenja za treninge padalcev.

Vadišča, strelišča, telovadnice in nekatere druge objekte v upravljanju Ministrstva za obrambo lahko zunanji uporabniki najamejo pod predpisanimi pogoji in skladno s ceniki uporabe.

Aktivnosti na vadiščih Slovenske vojske

Aktualni načrti uporabe osrednjega vadišča Postojna, drugih vadišč in strelišč Slovenske vojske, cenik uporabe vojaških vadišč, načrt zapor zračnega prostora nad osrednjim vadiščem ter načrt letenja PC-6 za treninge padalcev

Domicili Slovenske vojske

Slovenska vojska preoblikovanju sledi na vseh področjih delovanja, tako vsestransko in celovito ureja tudi sodelovanje s civilnim okoljem. Sodelovanje s civilnimi organizacijami in društvi (civilno-vojaško sodelovanje, CVS) je tako uskladila tudi z doktrinarnimi izhodišči in standardi zavezništva.

S ciljem vzpostavitve in vzdrževanja takšnih civilno-vojaških razmerij, ki čim bolj podpirajo uresničevanje poslanstva Slovenske vojske in hkrati zadovoljijo želje in potrebe civilnega okolja, ter za čim bolj načrtno, usmerjeno, dobro usklajeno in vodeno sodelovanje Slovenske vojske s civilnim okoljem, ima Slovenska vojska delovanje na tem področju organizirano z jasno prostorsko razmejitvijo pristojnosti na območju delovanja oziroma v lokalnem okolju, v katerem posamezna enota deluje. Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so s tem dobile svojo domicilno pristojnost.

Domicil

Prostorska razmejitev pristojnosti enot SV na območju delovanja in v lokalnem okolju

Prostorska razmejitev pristojnosti enot SV na območju delovanja in v lokalnem okolju | Avtor: Generalštab SV