Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov mora vsaka država članica Evropske unije (EU) izvajati nadzor predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovem vstopu v EU ter pri pridelavi in trgovanju znotraj nje. V ta namen se morajo uvozniki, pridelovalci in distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov uradno registrirati pri pristojnem organu v svoji državi članici.

Rastline za saditev, določene dele rastlin in rastlinske proizvode znotraj EU spremlja rastlinski potni list, ki je uradna listina.

Vsaka država članica mora izvajati nadzor rastlin za saditev, ki so semenski material kmetijskih rastlin, tudi z namenom, da na trgu EU izpolnjujejo predpisane zahteve glede sorte ter kakovosti. Semenski material kmetijskih rastlin mora biti na trgu označen z uradnimi etiketami ali etiketami dobavitelja.