Skoči do osrednje vsebine

Tržni ukrepi v kmetijstvu so del prvega stebra skupne kmetijske politike. Služijo kot podporni ukrepi na področjih, na katerih z drugimi ukrepi skupne kmetijske politike ni mogoče ukrepati. Ukrepi so raznovrstni: segajo vse od vpliva na pridelavo, različnih usposabljanj in izobraževanj, tehnične podpore uporabnikom do promocijskih dejavnosti in spodbujanja zdravega prehranjevanja.

Skupne ureditve trgov so pomembna prvina skupne kmetijske politike že od njenega nastanka. Njihov namen je zlasti stabilizirati trge in kmetom zagotoviti primerno življenjsko raven ter povečati pridelavo v kmetijstvu. V njihovem okviru so bile uvedene tudi različne sheme podpore trgom glede na kmetijske sektorje in številni mehanizmi, ki urejajo proizvodnjo in trgovino s kmetijskimi izdelki v EU. Ti mehanizmi zagotavljajo različna jamstva glede na posebnosti posameznih izdelkov. Skupna ureditev trgov vsebuje tudi splošne določbe o izrednih ukrepih, med drugim o ukrepih za preprečevanje motenj na trgu, ki jih povzročajo nihanja cen ali drugi dogodki, ukrepih za podporo trgu, povezanih z boleznimi živali in izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganj za javno zdravje, zdravje živali ali rastlin, ter ukrepih v zvezi z usklajenim ravnanjem v obdobjih velikih tržnih neravnovesij.

Tržni ukrepi so običajno vezani na določeno programsko obdobje in se izvajajo več let ali pa so vezani na določeni izdelek in se izvajajo občasno. V veljavi so na področjih mleka in mlečnih izdelkov, vinogradov in vinarstva, čebelarstva, šolske prehrane in zunanje trgovine. Mednje spadajo tudi začasni izredni ukrepi na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Pomemben mehanizem podpore kmetijstvu so ukrepi državne pomoči, namenjeni kmetijskim gospodarstvom, ki so zaradi nezmožnosti dela, bolezni živali ali naravnih nesreč utrpeli izpad prihodkov.

Podatke o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih zbiramo, obdelujemo in objavljamo s pomočjo tržno informacijskega sistema. Cene mleka in mlečnih izdelkov, govejega, prašičjega, ovčjega in perutninskega mesa, jajc, vina in sadja vsak teden pošiljamo tudi Evropski komisiji.