Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Obvestilo Urada za mladino organizacijam v mladinskem sektorju

  Urad za mladino je danes, 9. 4. 2020, kot odgovor na zbrana vprašanja in izzive na digitalnem srečanju mladinskega sektorja na vse organizacije v mladinskem sektorju naslovil novo obvestilo z informacijami, ki dopolnjujejo že podane informacije v preteklem dopisu, poslanem 1.4.2 020.

 • Mladinski sektor v Sloveniji v času epidemije: obvestilo organizacijam v mladinskem sektorju

  Na Uradu RS za mladino smo dne 1. aprila 2020 naslovili dopis na vse organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju Slovenije. V dopisu jih seznanjamo z nekaterimi priporočili glede dogajanja, povezanega z virusno boleznijo COVID-19 ter ukrepi Vlade Republike Slovenije.

  Na Uradu RS za mladino se zavedamo položaja, v katerem so se znašle organizacije v mladinskem sektorju, saj razmere, ki jih je povzročila epidemija virusne bolezni COVID-19 tudi v Sloveniji, in ukrepi, ki le-tem sledijo, vplivajo tudi na delo v mladinskem sektorju. Zaradi krize in zlasti zaradi omejitve gibanja in združevanja posameznikov je čez noč prišlo do zelo okrnjene redne programske aktivnosti mladinskih organizacij.

 • Povabilo prostovoljcem k zagotavljanju pomoči pri varovanju otrok

  Organizacije in prostovoljce v mladinskem sektorju vabimo, da se odzovejo pozivu za pomoč pri preprečevanju širjenja COVID-19. V danih okoliščinah, ko se srečujemo z drastičnimi spremembami v našem vsakodnevnem javnem življenju zaradi soočanja s širitvijo bolezni COVID-19 in ko je solidarnost in medsebojna pomoč še toliko bolj potrebna, je prav, da vsak po svojih močeh prispevamo k umiritvi in rešitvi nastale situacije.

 • Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 v javni razpravi

  V javni razpravi je predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021. Javna obravnava se je pričela 5. marca 2020 in bo trajala do 4. aprila 2020.

 • Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije

  Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve. Glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (2019-nCoV) na severu Italije so države sprejele številne ukrepe za omejitev širjenja virusa in v deželi Furlaniji-Julijski krajini razglasili izredne razmere. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden.

 • Informacija o objavi javnega naročila za izbiro izvajalca raziskave »Mladina 2020«

  Na Uradu RS za mladino bomo z izvedbo raziskave Mladina 2020 zagotovili sledenje načelom oblikovanja javnih politik, ki temeljijo na dejstvih. Rezultati izvedene raziskave bodo nudili vpogled v spremembe družbenega profila slovenske mladine, saj bo raziskava zasnovana tako, da bo mogoče njene rezultate primerjati z rezultati izvedenih raziskav v preteklem obdobju (Mladina 2000, Mladina 2010).

 • Objavljeni so rezultati javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

  Za sofinanciranje je odobrenih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 EUR, od tega 834.187,96 EUR v vzhodni kohezijski regiji in 1.174.551,27 EUR v zahodni kohezijski regiji.

 • Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

  Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

 • Božično-novoletna poslanica Urada RS za mladino ob iztekajočem se letu 2019

  V iztekajočem letu 2019 se je v mladinskem sektorju veliko dogajalo, kar je za vse nas, ki tvorimo polje, na katerem raste in se razvija mladinsko delo, dobra novica. Na Uradu RS za mladino smo nadaljevali s številnimi projekti, ki so stalnica v našem delu, hkrati pa smo se nenehno prilagajali novim izzivom, ki so nas dohajali. Ponosni smo na to, da imamo oporo v številnih mladih posameznikih in organizacijah, ki tvorijo jedro tega ustvarjalnega procesa, v katerem nastaja toliko lepih in pozitivnih projektov, da se lahko v prazničnih dneh pomirjeni ustavimo in se veseli ozremo nazaj in naprej. Ko bodo dnevi praznovanja za nami, pa bomo lahko spočiti nadaljevali tam, kjer smo ostali ob koncu leta - kvaliteta mladinskega dela in participacija mladih ostajata naši prioriteti tudi v prihodnje.

 • V Bruslju novi sklepi Sveta ministrov, pristojnih za področje mladine, o digitalnem mladinskem delu ter o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev

  V okviru zasedanja Sveta ministrov, pristojnih za področje mladine, ki se v Bruslju odvija danes, so ministri sprejeli sklepe Sveta o digitalnem mladinskem delu ter sklepe Sveta o izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev.

 • Rastimo skupaj v Goriški regiji v občini Renče Vogrsko

  Mladi v svojih občinah dostikrat ne vedo kako in komu povedati svoje potrebe ali pa se ne najde pravega prostora in načina, da bi odločevalci prisluhnili njihovim zamislim in pobudam. Dogodki Rastimo skupaj pa so namenjeni ravno taki priložnosti: da mladi povedo in imajo omogočen prostor in čas, da so slišani, ter povedo svoje videnje in ideje na kakšen način bi želeli biti informirani in vključeni v odločitve v svojem okolju.

 • Državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju prejmejo Rafo Pinosa, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in Celjski mladinski center

  Tudi letos so bila v okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki je potekal danes v Ljubljani, podeljena državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa jih najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela.

 • Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2019: razvoj kvalitetnega mladinskega dela in aktivnost mladih kot prioriteti delovanja mladinskega sektorja

  Danes, 20. novembra 2019, je na Gospodarskem razstavišču Ljubljana potekal Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2019, ki ga vsako leto organizira Urad RS za mladino (URSM) v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije (MSS). Nacionalni posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladinskim delavcem/-kam in predstavnikom/-cam mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem, ki soustvarjajo področja, politike in programe za mlade. Tokratni posvet je bil namenjen tematiki kakovosti v mladinskem delu, predstavljena so bila izhodišča okvirja kakovostnega mladinskega dela, ki bodo podlaga za nadaljnjo razpravo.

 • Direktor Urada RS za mladino Tin Kampl na konferenci Mladost je norost, po občini skače, kjer je most: "Vzpostavlja se nova platforma sodelovanja med občinami in mladinskim sektorjem."

 • Rastimo skupaj 2019 v Posavju

  V petek, 27. oktobra 2019 je na Gradu Sevnica potekal regijski dogodek projekta Rastimo skupaj. Dogodki Rastimo skupaj 2019 se izvajajo v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami že peto leto zapored. Letošnji projekt je osredotočen na informiranje mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni.

 • Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

  Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V operacije bo skupaj vključenih najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

 • Forum o digitalnem mladinskem delu: "Kdaj, če ne zdaj?"

  Danes, 15. 10. 2019, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi ulici 16 v Ljubljani med 9:00 in 16:30 poteka forum o digitalnem mladinskem delu »Kdaj, če ne zdaj?«. Forum organizirata MOVIT, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota ter Urad Republike Slovenije za mladino.

 • Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2019

  Državna priznanja v mladinskem sektorju so najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela. Podel jih minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo v okviru vsakoletnega nacionalnega posveta v mesecu novembru v Ljubljani z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju

 • Rastimo skupaj 2019 v Gorenjski regiji v Kranju

  V petek, 4.10.2019 je potekal regijski dogodek projekta Rastimo skupaj 2019 v gorenjski regiji. Dogodek sta pripravila Urad RS za mladino (URSM) in Mladinski svet Slovenije (MSS), gostila ga je Občina Kranj. Dogodki v okviru projekta Rastimo skupaj so namenjeni informiranju mladih na lokalni in regijski ravni ter vključevanju mladih v procese odločanja oz.e-participaciji mladih, na drugi strani pa imajo občinski deležniki možnost prisluhniti predlogom mladih.

 • Regijski dogodek v gorenjski regiji – Rastimo skupaj 2019

  Ste mladi dovolj obveščeni o priložnostih in možnostih za participacijo v lokalnih skupnostih?
  Želite mladi spremeniti načine obveščanja in sodelovanja v lokalnih skupnostih?
  Vabimo vas na regijski dogodek projekta Rastimo skupaj 2019 v gorenjski regiji.