Skoči do osrednje vsebine

Zaključek Evropske mladinske konference

V Mariboru se je danes zaključila Evropska mladinska konferenca kot najpomembnejši polletni dogodek tria predsedujočih držav Svetu EU, ki koordinirajo 18-mesečni cikel mladinskega dialoga v okviru predsedovanja na evropski ravni.

Glavna organizatorja sta bila Urad RS za mladino in Mladinski Svet Slovenije. Mladi so na konferenci oblikovali štiri glavne predloge. Želijo si več možnosti vplivanja na odločitve, imeti glas in prostor na političnem parketu, poudarili pa so tudi pomembnost enakega dostopa do participacije in vključujočih fizičnih in virtualnih prostorov. “Pomembno je, da so mladi integrirani v odločanje in da pri tem dobijo povratne informacije odločevalcev,” je poudaril predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič.

Priporočila mladih bodo ministri in predstavniki držav članic EU, ki pokrivajo področje mladine sprejeli na Svetu ministrov 29. novembra 2021.

V uvodnem delu zaključka konference se je direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores zahvalila vsem udeležencem, ki so na konferenci naredili korak naprej: “Zavedam se, da je do uresničitve predlogov še dolga pot in da nas tudi po obdobju predsedovanja čaka še veliko dela. Želim si, da bi se cilji, oblikovani na konferenci, realizirali.”

Danes je več kot dvesto predstavnikov mladih oblikovalcev politik in strokovnjakov s področja mladine iz vseh držav članic EU nagovoril državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec: »Evropski mladinski cilji so za nas izjemno pomembni, saj je v enajstih ciljih zapisano, katera področja so pomembna za mlade in na kakšen način naj se jih lotimo. V času našega tria smo posebno pozornost namenili 9. mladinskemu cilju 'prostor in participacija za vse'. Ob tem je izpostavil, da so ob razvoju participacije in prostorov za mlade so poleg priporočil, ki so plod dobrega sodelovanja med mladimi in predstavniki odločevalcev, pomembne tudi vse raziskave, ki so bile izvedene zaradi vašega aktivnega pristopa. »S tem dokazujemo, da se tudi na področju participacije mladih oblikujejo politike, ki temeljijo na dokazih.« Poudaril pa je tudi razpravo o prihodnosti Evrope: »Za to, da Evropa prosperira, ste ključni mladi. Zato je ključno, da se vključite v proces Konference o prihodnosti Evrope, ki je ključen participatorni mehanizem za pridobivanje mnenj vseh državljanov. Še  posebej pa smo veseli, da bo leto 2022 leto evropske mladine.« 

Po državnem sekretarju Orehovcu je udeležence preko video nagovora pozdravila tudi komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje, mladino in šport Mariya Gabriel, ki je med drugim dejala: Želimo si Evropo, ki bo poslušala vaše potrebe. Spodbujam vas, da uveljavljate svojo pravico do participacije.”

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič je ob zaključku konference nekaj besed namenil francoskemu mladinskemu svetu, saj bo Francija kot naslednja članica predsedovala Svetu EU. Izrazil je prepričanje, da bo mladinski dialog dobro voden ter da bodo Francozi kvalitetno nadaljevali delo Slovenije. Ob tem je francoskemu predstavniku predal megafon kot simbol mladinskega dialoga na Evropski ravni in povedal: “Namen je, da se jasno sliši sporočilo povedanih besed, ter, da jih sliši širše občinstvo, tudi odločevalci.”

V treh dneh so mladi iz vse Evrope razpravljali o zaključkih 8. cikla mladinskega dialoga in o podciljih 9. Evropskega mladinskega cilja - Prostor in participacija za vse, ki opredeljujejo pomen participacije mladih na vseh ravneh odločanja in omogoča, da mladi postanejo aktivni državljani v varnih in odprtih prostorih, kjer so jim zagotovljene človekove pravice in svoboda govora ter pridobivajo neformalne izkušnje za njihovo samostojno življenje. Osnova za oblikovanje priporočil je bilo poročilo raziskovalcev vseevropske ankete med mladimi ter poročila nacionalnih delovnih skupin mladinskega dialoga. 

V petek, 1. oktobra, bo potekalo tudi srečanje generalnih direktorjev držav članic Evropske unije, katerega osrednja tema bo v dopoldanskem delu kako vključiti in podpreti mlade v času okrevanja po epidemiji. V popoldanskem delu bo osrednja tema namenjena duševnemu zdravju mladih. Na srečanju generalnih direktorjev, ki mu predseduje mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino, bodo predstavljeni tudi zaključki 8. cikla mladinskega dialoga.