Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje Slovenije Svetu EU na področju mladine v ospredje postavlja državljanske prostore za mlade

“Državljanski prostori so prostori, v katerih imajo mladi pravico do svobode združevanja, izražanja, mirnega zbiranja in v katerih so jim zagotovljene vse človekove pravice."

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU bo v naslednjih šestih mesecih Urad Republike Slovenije za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa ter Zavodom MOVIT, nacionalno agencijo za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto, izvedel več dejavnosti, ki bodo prinesle pozitivne spremembe na področju participacije mladih.

V ospredju predsedovanja bodo državljanski prostori za mlade. Slovenija je prva država, ki aktivno naslavlja to tematiko in na agendo postavlja dokument, v katerem jih ne samo opredeljuje ampak tudi oblikuje priporočila za zagotavljanje varnih, odprtih in vključujočih državljanskih prostorov za vse mlade.

V času predsedovanja se bo na delovni skupini za mladino, ki jo bo vodil Urad za mladino na ravni Sveta EU poleg dokumenta o državljanskih prostorih obravnavalo še štiri različne dokumente, ki bodo naslavljali  mladinski dialog, implementacijo Evropske mladinske strategije in delovni načrt za njeno implementacijo v prihodnjih treh letih ter mobilnost prostovoljcev in čezmejno solidarnost. Slednja bosta imela velik vpliv na izvrševanje pomembnih evropskih programov kot sta Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

V načrtu je tudi oblikovanje in sprejetje štirih sklepov, in sicer Sklep Sveta o implementaciji evropske mladinske strategije, ki obravnava osrednja področja mladinskega sektorja; Sklep o akcijskem  načrtu za izvajanje EU strategije za naslednja 3 leta; sklep Sveta o državljanskih prostorih za mlade in sklep Sveta o izvajanju 8. cikla mladinskega dialoga. Procese sprejemanja dokumentov in mladinskega dialoga bomo zaključili s Svetom ministrov, zadolženih za področje mladine.

Predsedovanje poteka pod sloganom Mladi za Evropo, Evropa za mlade. Osrednji dogodek bo Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala med 26. in 30. septembrom v Mariboru. Namen konference je oblikovanje predlogov za implementacijo devetega evropskega mladinskega cilja in predvsem ustvariti prostor za dialog med odločevalci in mladimi, kar bomo podkrepili v njihovi diskusiji o evropskih mladinskih politikah. Konferenca bo potekala preko spleta,  v mestu ob Dravi, ki je leta 2013 nosilo naziv Evropska mladinska prestolnica.

Dogodek bo povezan tudi s procesom Konference o prihodnosti Evrope, na katerem mladi predstavljajo svoje videnje o prihodnosti Evrope skozi tematiko participacije. Ker je vključevanje mladih in mladinskih organizacij izjemno pomembno, ima ključno vlogo pri organizaciji konference Mladinski svet Slovenije.

Med pomembnejšimi dogodki velja izpostaviti tudi srečanje generalnih direktorjev za mladino, ki bodo razpravljali o programih financiranja EU in vključevanju mladih v okrevanje po COVID-19.

Slovenija se je že v času prvega predsedovanja Svetu EU izkazala kot  pomemben deležnik na področju evropskih mladinskih politik, kjer nas vidijo kot kredibilnega partnerja. Slovensko predsedstvo za področje mladine ves čas izjemno dobro sodeluje z Nemčijo, Portugalsko ter Evropsko komisijo in Evropskim mladinskim forumom. Predsedovanje se bo zaključilo decembra z javno predstavitvijo dosežkov ne le 6-mesečnega temveč večletnega dela in priprav.

»Slovenska stran podpira prizadevanja organizacij mladinskega sektorja, da mladim predstavijo predsedovanje Slovenije Svetu EU kot pomemben izziv, ki bo mladim v Sloveniji in EU omogočil večjo stopnjo soudeležbe in vključevanja v procese odločanja ter prostore, ki podpirajo aktivno državljanstvo mladih,« je ob začetku predsedovanja dejala vodja skupine za predsedovanje na področju mladine, direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores.