Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev evropske spletne enciklopedije Youth Wiki

Urad RS za mladino je v sodelovanju z Movit, Nacionalno agencijo EU programov Erasmus+; področje mladina in Evropska solidarnostna enota, 31. 8. 2021 organiziral Youth Wiki brunch z namenom predstavitve Youth Wiki; evropske spletne enciklopedije na področju mladinskih politik, predstavnikom ministrstev in drugih državnih organov, ki v svojem delu pokrivajo tematike, ki so ključne za mlade.

Uvodoma je pozdravne besede podala direktorica Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores. Zbrane je povabila k tesnejšemu sodelovanju različnih ministrstev in državnih organov na področju mladine.

Prof. dr. Tomaž Deželan je predstavil Youth Wiki orodje, ki oblikovalcem politik poda vpogled v mladinske politike drugih evropskih držav. To je predvem pomembno za oblikovanje politik, ki temeljijo na dokazih (evidence based youth policies).

Nato je sledil mag. Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino, ki je predstavil izvlečke raziskave Mladina 2020, ki poglobljeno prestavlja položaj mladih v slovenski družbi.

Prisotni so se strinjali, da je pomembno, da se politike oblikujejo na podlagi raziskav, saj le tako lahko vsi ukrepi naslavljajo realne izzive mladih.