Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Prva letošnja dobave hrane se je pričela

  Ministrstvo je v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 že pričelo dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. Do sredine februarja 2021 bo ministrstvo v skladišča Rdečega križa in Slovenske karitas dobavilo 932 ton različnih izdelkov (mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine). V letošnjem letu bo ministrstvo izvedlo še dve dobave in sicer v mesecu aprilu in septembru.

 • Odprtje vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile

  Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo možno uveljavljati npr. v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5 razreda.

 • Sproščanje storitev v nekaterih socialno varstvenih zavodih

  Uporabnike storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki se izvaja v varstveno delovnih centrih (VDC) in zavodih za usposabljanje (CUDV) obveščamo, da se s ponedeljkom, 25. 1. 2021, sproščajo delne omejitve izvajanja storitve, zato bodo dnevne storitve (v VDC in CUDV) zopet potekale na lokaciji izvajalca.

 • Odziv MDDZS na zavajajoče informacije v javnosti v zvezi z razpisom za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam

  V javnosti so se pojavila številne netočne in zavajajoče informacije v zvezi z izborom Zavoda Iskreni na javnem razpisom za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic, ki ga je pripravilo in izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne in enake možnosti. Vsled temu podajamo spodnja pojasnila.

 • Zaključen je zadnji rok razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

  Strokovna komisija je 20. 11. 2020 izvedla četrto javno odpiranje vlog v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, na katerem so bili upravičeni prijavitelji javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom z dne 15. 1. 2021 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Spodbude za zelena delovna mesta

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

 • Postopki pri testiranju delavcev na COVID 19

  Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejemamo vprašanja delodajalcev in delavcev glede (hitrega) testiranja delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ter cepljenja proti virusu.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke dostopna na eUpravi

  Od danes dalje vsi starši otrok, ki še niso dopolnili 18 let in ne prejemajo otroškega dodatka, lahko oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za vsakega otroka. Enkratni solidarnostni dodatek je predviden z zadnjim proti korona zakonom, tako imenovanim PKP7. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek vloge ni potrebno oddajati.

 • Odziv ministrstva na gibanje brezposelnosti

  Odziven trg dela je prioriteta dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja. Na MDDSZ vseskozi spremljamo in analiziramo razmere na trgu dela in se skladno s potrebami nanje tudi prioritetno odzivamo.

 • Izplačila enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7

  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Odziv ministrstva na izjavo sindikata Mladi plus

  Na MDDSZ smo prisluhnili argumentom sindikata Mladi plus, a se z njimi ne moremo strinjati. Podatki kažejo, da imamo v obdobju krize za petino več brezposelnih mladih kot prej, v splošnem je odstotek večji za tretjino. To situacijo moramo nasloviti. Ne ustvarja se medgeneracijski konflikt, saj spodbujamo zaposlovanje vseh skupin oseb, med njimi dolgotrajno brezposelnih starejših. Ukrep prekinitve delovnega razmerja temelji na partnerstvu delodajalca in delavca, nikomur ne preprečuje dela.

 • PKP7 spodbuja zaposlovanje in sodelovanje

  Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, bodo s soglasjem delodajalca lahko ostali v delovnem razmerju, skladno s sprejetim PKP7. Ključen je obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Ne glede na vrsto dela bo vsakdo lahko nadaljeval zaposlitev, če se bosta s tem strinjala oba akterja.

 • Prioriteta Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike

  Ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja je krepitev družinske politike. Vlada je z namenom olajšati stiske družin zaradi epidemije korona virusa tako že sprejela predlog sedmega proti korona zakona, ki predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke, povečan znesek dodatka za velike družine in izredno pomoč ob rojstvu otroka. Predlog zakona je še v obravnavi v Državnem zboru. Prav tako nekatere pomembne novosti za starše otrok, rojenih po 1. januarju začnejo veljati z novim letom.

 • Minister Janez Cigler Kralj poziva delodajalce k ukrepom za zajezitev širjenja korona virusa

  Za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic in preprečitve preobremenjenosti zdravstvenega sistema je treba nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo.

 • Prejemniki nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva tudi letos objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva.

 • Med predlaganimi ukrepi tudi solidarnostni dodatek za otroke in izredna pomoč ob rojstvu otroka

  Vlada je dne 19. 12. 2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani PKP7 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. PKP7 v državnem zboru še ni bil sprejet. Predlog zakona med drugim prinaša tudi enkratni solidarnostni dodatek za otroke in izredno pomoč ob rojstvu otroka.

 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec december 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.