Skoči do osrednje vsebine

Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki so tudi letos zaznamovani s pandemijo. V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v ospredje svojih dejavnosti na področju enakih možnosti žensk in moških postavilo boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami ponovno izpostavljamo ničelno toleranco do vseh vrst nasilja nad ženskami in dekleti. Pravica do osebne varnosti in dostojnega življenja brez nasilja je ena temeljnih človekovih pravic. Kakršnakoli oblika nasilja, ki temelji na zlorabi moči ene osebe nad drugo, pomeni poseg v temeljne človekove pravice. Država, z našim ministrstvom na čelu, dela vse, da nasilje nad ženskami in v družini v največji možni meri preprečuje, skrbi za preventivo in ozaveščanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne ukrepe za zaščito, obravnavo in oskrbo žrtev nasilja.

Slovenija je prevzela predsedovanje v času še vedno trajajoče pandemije. S sloganom »Skupaj. Odporna. Evropa.« si prizadevamo za čim hitrejše, učinkovito in usklajeno odzivanje Evropske unije na posledice pandemije covida-19, hkrati pa želimo spodbujati razprave o obvladovanju dolgoročnih izzivov, ki jih je nedavna kriza še poudarila. Znano je, da se zaradi pandemije povečuje tveganje za pojav nasilja nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini, naraščajo pa tudi druge stiske ljudi, ki se kažejo na več področjih. Zato smo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU v ospredje svojih dejavnosti na področju enakih možnosti žensk in moških postavili boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

Ena izmed oblik nasilja, ki v zadnjem času narašča in postaja vse bolj pereč problem, je tudi spletno nasilje. Na današnji dan bomo  z razpravo na visoki ravni spodbujali k ozaveščanju in iskanju rešitev za učinkovito reševanje in preprečevanju spletnega nasilja nad ženskami in deklicami. Spletni dogodek, Ustvarjanje varnih spletnih okolij za ženske in dekleta - Odklikni spletno nasilje!, ki ga gosti minister Janez Cigler Kralj, lahko od 10. ure naprej spremljate na tej povezavi.

Poleg izvedbe spletnega dogodka smo v mesecu novembru ponovili medijsko kampanjo #Odklikni, s katero že od leta 2018 ozaveščamo javnost o problematiki in razsežnostih spletnega nadlegovanja in nasilja v Sloveniji ter spodbujamo otroke, mlade in njihove starše k uporabi mobilne aplikacije Odklikni, s pomočjo katere lahko lažje prepoznajo spletno nasilje.

Letošnje leto je MDDSZ tudi uspešno zaključilo usklajevanje poročanja o izvajanju Istanbulske konvencije v Republiki Sloveniji. Vlada je ob sprejemu poročila skupine GREVIO sprejela tudi Dodatek k Poročilu GREVIO (slovenski prevod poročila in dodatka), s katerim se je Republika Slovenija opredelila do priporočil GREVIO ter zadolžila ministrstva in vladne službe za izvajanje sprejetih priporočil skladno z njihovimi pristojnostmi.

V zaključku še izpostavljamo, da MMDSZ vsako leto sofinancira mrežo socialnovarstvenih programov, med katerimi je tudi področje nasilja. Mreža programov na področju nasilja vključuje materinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, informiranje in svetovanje, obravnave žrtev spolnega nasilja, obravnave povzročiteljev nasilja, telefonsko svetovanje, celostne obravnave žrtev nasilja med invalidi in druge preventivne programe na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi.  V letošnjem letu se je vzpostavila tudi 24/7 telefonska linija za pomoč žrtvam nasilja. Programi so klub epidemiji veš čas na voljo uporabnicam in uporabnikom, saj je kontinuirana in dostopna pomoč ključnega pomena za reševanje stisk posameznikov in družin.