Skoči do osrednje vsebine

Delo MDDSZ preko praznikov

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in v skladu z ukrepi ter priporočili zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljamo samo nujne naloge.

Vlada RS je dne 17. 12. 2021 sprejela sklep številka 01000-4/2020/14 (sklep Vlade RS), ki določa, da organi državne uprave v času od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljajo samo nujne naloge, za katere se štejejo zlasti naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov, naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode in naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

Strankam v tem času predlagamo in jih zaprošamo, da se v primeru nujnih zadev za obisk na ministrstvu po možnosti predhodno naročijo bodisi preko telefona na številko 01 369 77 00 ali elektronsko na e-naslov ministrstva gp.mddsz@gov.si oziroma s posredovanjem naročila s predhodno navedeno vsebino v obliki običajne pošte.«