Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec november 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  25. novembra vsako leto obeležujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, s katerimi želimo poudariti, da je nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, resen družbeni problem in ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic. Letošnje leto, ko je naša življenja zaznamoval izbruh korona virusa, pa je še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopimo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije covid-19.

 • Preventivno testiranje v domovih za starejše

  Minister Janez Cigler Kralj je prejšnji teden pozval direktorje in direktorice domov za starejše, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo redno preventivno testiranje za vse, ki pri njih delajo. Odredba, ki jo je prejšnji teden izdal minister za zdravje, zajema namreč samo zdravstvene delavce.

 • Testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2

  Minister, pristojen za socialno varstvo, je danes na video konferenci direktorje domov za starejše pozval, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotavljajo redno preventivno testiranje za tiste, ki pri njih delajo.

 • Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca.

 • Ukrepi za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih

  Objavljamo pregled ukrepov za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih, ki so bili sprejeti vse od prvega vala naprej. Ministrstvo je z vodstvi domov za starejše vseskozi v kontaktu, na njihove potrebe se odzivamo ažurno in narediti vse, kar lahko, da jim zagotovimo vso potrebno pomoč. Vsa navodila, kako ravnati v primeru okužb domovi imajo. Zdravje in varnost oskrbovancev in zaposlenih vselej ostaja na prvem mestu. Minister Janez Cigler Kralj je celostno skrb za starejše določil za eno izmed prioritet svojega mandata.

 • Dan slovenskega znakovnega jezika

  14. november je Dan slovenskega znakovnega jezika. Na ministrstvu ob tem dnevu čestitamo vsem uporabnicam in uporabnikom ter vsem tolmačkam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika.

 • Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času epidemije

  Ob upoštevanju trenutnih epidemiološki razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, ter v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20; v nadaljevanju Odlok), je minister, pristojen za družino, z dopisom z dne 13. 11. 2020 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

 • Varstvo otrok zaradi višje sile

  Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo medsebojno komunikacijo med delavci in delodajalci in pozivamo k njej.

 • Program za otroke 2020-2025

  Vlada RS je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025, ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. V nov programski dokument so vključeni samo otroci, saj je bil za mladostnike sprejet poseben programski dokument - Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.

 • Minister Cigler Kralj: Vsi partnerji smo odgovorni za krepitev socialnega dialoga

  Pred jutrišnjo izredno sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) objavljamo izjavo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja:

 • Strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih nudijo regijski timi

  Regijski timi delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v socialnovarstvenih zavodih nudijo strokovno podporo socialnovarstvenim zavodom za učinkovito obravnavo tveganj, ki jih prinaša prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Slovenji. Delovna skupina z regijskimi timi je bila ustanovljena v avgustu in vse od takrat nudi socialnovarstvenim zavodom strokovno pomoč pri reševanju izzivov, povezanih s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2.

 • Letošnji indeks enakosti spolov s poudarkom na zaposlovanju in delu v digitalnem svetu

  Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov, s poudarkom na zaposlovanju in delu v digitalnem svetu. Slovenija se v letu 2020 umešča na 11. mesto med vsemi državami članicami, kar je za 0,2 točke pod evropskim povprečjem (67,9). Slovenija je v letošnjem letu napredovala le na področju denarja. V primerjavi z lanskim letom so tako ženske kot moški prejeli višji povprečni neto dohodek, prav tako pa se je za 0,4 % zmanjšala stopnja tveganja revščine pri ženskah.

 • Poročilo o socialnih transferjih za mesec oktober 2020

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec oktober 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok

  S protikoronskim paketom (PKP) 5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), smo posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

 • Zadnji rok za oddajo vlog na razpis za infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

  Ministrstvo je 6. marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bomo zagotovili predvidoma vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Nove enote bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet. Javni razpis je še odprt, zadnji rok za oddajo vlog je 16. novembra 2020. Na voljo bo predvidoma še minimalno 5 milijonov evrov.

 • Vlaganje vlog na centre za socialno delo v času epidemije

  V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo spremenjeno.

 • Omejitve poslovanja s strankami

  V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do preklica med drugim omejujemo fizično poslovanje s strankami.

 • Začasna omejitev izvajanje storitev v VDC in CUDV

  Ob upoštevanju aktualnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb COVID-19, ki se bodo uveljavili v prihodnjih dneh, bodo izvajalci na področju varstveno delovnih centrov (VDC) in zavodov za usposabljanje (CUDV) z začetkom naslednjega tedna začasno omejili izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s posebnimi potrebami.

 • Nova ureditev karanten na domu

  Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24. oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, vzpostavljamo ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.