Skoči do osrednje vsebine

Na ministrstvu pozivamo k odpravi outsourcinga

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlado Republike Slovenije naslovil poziv glede reševanja problematike nameravanega outsourcinga sobaric v družbi Sava Turizem, d. d., ki delo opravljajo na lokaciji Hotelov Bernardin.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se pridružujemo mnenju Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije o neprimernosti praks najema zunanjih izvajalcev oziroma tako imenovanega outsourcinga ter potencialno škodljivih učinkih tovrstnih praks na socialno varnost ter materialni položaj delavk in delavcev. 

Poleg tega opozarjamo na eno od ključnih zavez s ciljem odprave prekarnosti iz Programa za delo koalicije 2022 – 2026: »Javni sektor bomo postavili za pozitiven zgled in v njem v čim krajšem času v skladu s pripravljeno strategijo odpravili prekarnost, in sicer tam, kjer obstaja redna potreba po rednem delu ukinila outsourcing.«

V zvezi s problematiko, ki jo izpostavlja Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije, je MDDSZ pred dnevi, z dopisom  pozvalo Slovenski državni holding, da tako v konkretnem primeru kot tudi v vseh morebiti ostalih obstoječih enakih ali podobnih primerih pristopi k reševanju izpostavljene problematike v skladu s Programom za delo koalicije 2022 – 2026.

Ob tem pri izvajanju korporativnega upravljanja dodatno opozarjamo tudi na spoštovanje priporočil iz dokumenta »Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga« ter potrebo po dopolnitvi tega dokumenta predvsem v 8. poglavju »Spoštovanje človekovih pravic pri poslovanju« z razlogom, da na področju spoštovanja človekovih pravic in urejanja delovnih razmerij v prihodnje ne bo prihajalo do slabih praks.