Skoči do osrednje vsebine

Pripravljena analitična podlaga za vzpostavitev stalne sheme skrajšanega delovnega časa

Ministrstvo je pripravilo analitično podlago, katere namen je prispevati k procesu odločanja o vzpostavitvi stalnega sistema skrajšanega delovnega časa (SDČ) v Sloveniji. Priprava zakonske podlage za vzpostavitev SDČ je del strukturnih reform komponente 3:Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, ki se jim je Slovenija zavezala v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Sheme SDČ so javne sheme, v okviru katerih v času šokov v gospodarstvu ali v vnaprej opredeljenih težavah v poslovanju podjetja, država ali druga pristojna institucija z nadomestili plače omogoča podjetjem, da prilagodijo število delovnih ur na zaposlenega, pri čemer se zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka za delavce. Njihova ključna značilnost je, da ohranijo delovna razmerja v obdobju resnega upada gospodarske aktivnosti. Sheme SDČ so koristne za podjetja, zaposlene in državo. Dosedanje izkušnje držav članic EU kažejo, da so tovrstne sheme učinkovite pri stabilizaciji zaposlovanja v recesiji in za ublažitev posledic zunanjega šoka (npr. pandemije covida-19), saj omogočajo hiter in stabilen odziv.

Analitična podlaga za vzpostavitev stalne sheme skrajšanega delovnega časa