Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Takojšnji odziv ministra Počivalška ob naznanitvi odpuščanj v občini Ormož

  Minister Zdravko Počivalšek se je ob napovedi italijanske skupine Safilo d.o.o., da bo zaradi načrta za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu junija letos zaprla proizvodnjo očal, nemudoma sestal z direktorjem podjetja Andrejem Mavsarjem, na sestanku pa so prisostvovali tudi župani Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž. Minister se je z direktorjem podjetja in okoliškimi župani pogovoril o možnostih in morebitnih rešitvah za 557 zaposlenih, ki naj bi po napovedih podjetja letos ostali brez dela.

 • Svetovni dan pravic potrošnikov

  Kljub drugačnim pričakovanjem ali željam se nova realnost pod vplivom pandemije covid-19 nadaljuje tudi v letu 2021 in določa vsakdan državljanov, podjetij in potrošnikov. S pandemijo je poraslo število kršitev pravic potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks in goljufij, na preizkušnjo pa je postavljena učinkovitost varstva že uveljavljenih pravic potrošnikov.

 • Izboljšanje podpornega okolja za zagonska podjetja

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil posveta, kjer so sodelovali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj (MGRT) in tehnologijo, Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), javne agencije SPIRIT ter predstavniki podpornega inovativnega okolja in visoko inovativnih hitrorastočih start up in drugih podjetij. Spregovorili so o tem, kaj se trenutno ponuja »mladim upom« na področju zagonskih podjetij, od idejne faze, do startup in scale up faze. Skupaj so ocenili, kateri od že razpoložljivih ukrepov države so dobri in identificirali dobre prakse.

 • Na voljo še milijon brezplačnih zaščitnih mask

  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi razdelila še milijon brezplačnih zaščitnih mask. Poziv bo odprt do razdelitve vseh mask.

 • Dodatno sproščanje ukrepov: gradbena dejavnost

  Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pa do 19. marca 2021.

 • Popri 2021: Šolanje od doma jim ni vzelo energije za tekmovanje

  Kljub pandemiji se je kar 344 mladih prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI. Osnovnošolci, dijaki in študenti so poleg napora, ki ga predstavlja šolanje na daljavo, zmogli izdelati tudi kompleksne poslovne modele za tekmovanje. 134 ekip se je najprej potegovalo za uvrstitev na regijski nivo, 3. in 4. marca pa so se mladi pomerili še za mesta v finalu, ki bo 7. aprila 2021.

 • Sprejeta je Uredba za izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

  Vlada Republike Slovenije je na svoji 61. redni seji, sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe EU 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

 • Poslovno industrijska cona Cikava umeščena v Dogovor za razvoj regij

  Projekt Mestne občine Novo mesto »Poslovno industrijska cona Cikava« je umeščen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Jugovzhodna Slovenija. Z realiziranim projektom bo občina še oplemenitila gospodarski razvoj, posledično pa tudi zvišala kakovost bivanja občanov. Vrednost projekta znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 2,3 milijona evrov.

 • Javno naročilo za izdelavo Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, objavilo javno naročilo za izdelavo Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028.

 • Osnutek novega Zakona o gostinstvu v javni obravnavi

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1), ki je ključni zakon na področju gostinstva in določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Ta zakon ureja tudi področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom in register nastanitvenih obratov. Zakon je trenutno v javni obravnavi.

 • Dodatno sproščanje v rumenih regijah, podaljšanje ukrepov za oranžne in rdeče regije

  Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 6. marca do vključno 12. marca 2021.

 • Slovensko zagonsko podjetje SeaVision zmagalo na evropskem razpisu My Galileo Solution

  Ekipa SeaVision je kot prva na svetu razvila sistem za pametno sidranje VisionAnchor, s katerim je prepričala Agencijo za evropski GNSS ter med več kot 300 zagonskimi podjetji osvojila prvo mesto. Zmaga na razpisu jim je zagotovila finančno investicijo v vrednosti 40.000 evrov, ki jim bo pomagala pri nadaljnjem razvoju sistema, s katerim bomo vstopili v novo dobo pametnega sidranja.

 • Leseni izdelki na poti v Petrinjo

  Predstavniki in podporniki Slovenskega lesnega združenja SLOLES in podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o. so za mesto Petrinja, ki ga je konec decembra 2020 prizadel močan potres, zbirali humanitarno pomoč v obliki lesenih polizdelkov in izdelkov. Pomoč sta hrvaškemu veleposlaniku v Republiki Sloveniji, Borisu Grigiću, v imenu slovenske gozdno-lesne verige predala Ajda Cuderman, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov

  V okviru dogodka "Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov" so se zvrstili nagovori, predavanja in diskusija, sodelovali pa so predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Eko sklada in inštituta InnoRenew. Študije, ki so bile predstavljene na dogodku, so pokazale na smiselnost prepoznave lesne industrije in potenciala predelave lesa kot ključne za realizacijo Evropskega zelenega dogovora in za znižanje emisij toplogrednih plinov za 55 odstotkov, kar si je za cilj do leta 2030 postavila Evropa.

 • Virtualno zasedanje ministrov EU za trgovino

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil virtualnega zasedanja ministrov EU za trgovino, v okviru katerega so razpravljali o novi srednjeročni trgovinski strategiji, ki določa politično smer trgovinske in naložbene politike EU v prihodnjih letih, s poudarkom na oceni pomena trgovinske politike za hitro in trajnostno okrevanje ter strateško neodvisnost Unije.

 • Začetek postopka glede možnega podaljšanja zaščitnega ukrepa na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

  Evropska komisija je 1. februarja 2019 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 uvedla dokončne zaščitne ukrepe na nekatere izdelke iz jekla v Evropski uniji (EU). Ukrepi so uvedeni za začetno obdobje treh let, to je do 30. junija 2021.

 • Portugalsko predsedstvo Sveta EU sklicalo izredno virtualno neformalno ministrsko konferenco za evropski turizem

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil virtualnega zasedanja neformalne ministrske konference za evropski turizem, razprave na najvišji ravni. Portugalsko predsedstvo Sveta EU je zasedanje na pobudo nekaterih sredozemskih držav, katerih ekonomije so odvisne od turizma, sklicalo na temo izboljšanja prostega pretoka ljudi znotraj notranjih in zunanjih meja EU ter možnih dodatnih orodjih EU, ki bi kratkoročno in srednjeročno pomagala pri zagonu turistične industrije EU.

 • Povečana višina sredstev na razpisu za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, na podlagi spremenjene odločitve o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, objavilo spremembo Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – covid-19. Sprememba se nanaša na višino razpisanih sredstev, ki po dodatno pridobljenih 9,2 milijona evrov znaša 14,2 milijona evrov, podaljšuje pa se tudi obdobje javno upravičenih izdatkov.

 • Neformalna videokonferenca ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo

  Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil neformalnega videokonferenčnega zasedanja ministrov držav članic EU, pristojnih za notranji trg in industrijo. Dopoldansko srečanje je bilo namenjeno politični razpravi o Evropskem semestru v kontekstu procesa okrevanja Unije oziroma o nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost kot instrumentu za izvajanje industrijske strategije, krepitve notranjega trga, dvojnega prehoda in strateške avtonomije ter razpravi o novi potrošniški agendi.

 • Spremembe v Obalno-kraški regiji: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 27. februarja do 5. marca 2021.