Skoči do osrednje vsebine

Za uspešen prenos lastništva podjetij je nujna pravočasna in skrbna priprava

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podjetja, ki se soočajo z izzivi postavljanja nasledstva, poudarjajo, da je pri tem zelo dobrodošla strokovna pomoč in podpora države, saj je to dolgotrajen in zahteven proces. Skoraj sto udeležencev se je včeraj zbralo v Rogaški Slatini na srečanju lastnikov podjetij in zunanjih izvajalcev, vključenih v Nacionalno točko za prenos lastništva, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija.

Prenos lastništva je dolgotrajen in zahteven proces tako s finančnega, pravnega, organizacijskega kot tudi psihološkega vidika, zato se je treba tega procesa lotiti preudarno in načrtno. Udeleženci so imeli na dogodku priložnost spoznati primere uspešnih prenosov lastništva v podjetjih, si izmenjati mnenja in izkušnje ter stkati nova poznanstva ter podati svoje videnje izboljšav pri podpori s strani države. 


»Pred osmimi leti smo se na SPIRIT Slovenija ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo začeli podrobneje ukvarjati z identifikacijo in iskanjem ustrezne podpore družinskim podjetjem. Tudi na pobudo partnerskih deležnikov v okolju smo na agenciji v letu 2019 vzpostavili Nacionalno točko za prenos lastništva, ki predstavlja celovit ekosistem podpornih institucij, ki z agencijo sodelujejo pri ozaveščanju in strokovni podpori podjetjem na tem področju. Ugotavljamo, da se tudi zaradi celovitih aktivnosti te točke vse več podjetij odloča, da bo s procesom prenosa začelo pravočasno, kar nas navdaja z zadovoljstvom, saj s tem dosegamo svoj namen«,« pravi Irena Meterc, vodja Sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija.


Namen Nacionalne točke za prenos lastništva je ozaveščanje o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo. Točka v sodelovanju s podpornimi institucijami ponuja predavanja in izmenjavo dobrih praks, ki so dopolnjena z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva. Od 2019 je bilo v okviru točke izvedenih 261 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev, 146 podjetij se je vključilo v vavčer za prenos lastništva, izvedlo pa se je tudi več kot 90 predavanj in delavnic, v katere je bilo vključenih več kot 3000 podjetnikov.


Marlen Skarlovnik, vodja Sektorja za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj pomembno prispevajo k njegovi stabilnosti in rasti. Na ministrstvu in SPIRIT Slovenija bomo skupaj s partnerji tudi v prihodnje nudili podporo vsem podjetjem pri prenosu lastništva. Z našimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.«

V okviru moderiranih omizij so udeleženci razpravljali o svojih vidikih prenosa lastništva, si izmenjali mnenja in izkušnje ter podali svoje predloge. Izkazalo se je, da se številna podjetja pri prenosu lastništva soočajo z različnimi izzivi, kot so denimo neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, pa tudi manko pravil, ki so jasna in redno komunicirana med člani družine. Izziv predstavljajo tudi spremenjena družinska razmerja ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, pa tudi načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju s kapitalom, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornemu upravljanju s tveganji.

Udeleženci so se strinjali, da so za uspešen prenos lastništva najpomembnejši pravočasna priprava, izbira ustreznega načina prenosa ter strokovna podpora v tem procesu. Mnenja, pobude in predlogi bodo SPIRIT Slovenija in ministrstvu za gospodarski razvoj v pomoč pri nadgradnji storitev Nacionalne točke za prenos lastništva, da bodo te podjetjem še bolj pisane na kožo ter bodo pripomogle k uspešnemu prenosu lastništva.


Na spletni strani SPIRIT Slovenija najdete več podrobnosti s srečanja lastnikov podjetij in zunanjih izvajalcev, vključenih v Nacionalno točko za prenos lastništva.