Skoči do osrednje vsebine

Nova rekordna vrednost trgovinske menjave Slovenije s Hrvaško

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem obiskal predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića. V okviru obiska je minister Han sodeloval na plenarnih pogovorih predsednika Republike Slovenije s predsednikom Republike Hrvaške, hrvaške vlade in predsednikom hrvaškega parlamenta.

Minister Han se je ob tej priložnosti včeraj bilateralno srečal tudi z ministrom za gospodarstvo in trajnostni razvoj Davorjem Filipovićem in še z ministrico za turizem in šport Nikolino Brnjac.

Minister Han se je danes dopoldan udeležil poslovnega foruma "Business meets politics", kjer je nagovoril udeležence strokovnega panela z naslovom Energetika danes in jutri. »Kljub posledicam epidemije COVID-19 smo lansko leto zaznamovali z novo rekordno vrednostjo trgovinske menjave. Ta je dosegla 6,8 milijarde evrov – kar predstavlja kar dobrih 26-odstotno povečanje glede na 2020. Trend rasti se nadaljuje tudi v letu 2022,« je izpostavil minister Han ter obenem izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija v 2021 postala prva izvozna partnerica Hrvaške. »To samo potrjuje našo usmeritev, da je Hrvaška naš prioritetni trg, tako z vidika blagovne, storitvene, investicijske in turistične menjave.«

Dejal je, da energetski izzivi, s katerimi se danes soočamo, presegajo meje samo ene države in izrazil prepričanje, da bosta »naši dve državi, ki tradicionalno odlično sodelujeta na področju gospodarstva, partnerici tudi v času energetske krize«. To je bila tudi glavna tema srečanja ministra Hana z ministrom Filipovićem, saj sta si ministra izmenjala informacije o ukrepih držav na področju soočanja z energetsko krizo in iskala stične točke ter predvsem možnosti za dodatne nadgradnje ukrepov.

Statistika bilateralnega sodelovanja beleži trend rasti še na področju turističnega obiska s strani obeh držav – visoka sezona obiska hrvaških turistov so predvsem zimski meseci, slovenski turisti pa poletne počitnice v velikem številu preživljajo na Hrvaškem. Minister Han in ministrica Brnjac sta se strinjala, da Slovenska turistična organizacija in Hrvatska turistička zajednica odlično sodelujeta – tudi v obliki skupnih predstavitev turistične ponudbe na oddaljenih trgih pod skupnim sloganom “Experience Croatia, Feel Slovenia”. Zaradi dobrih izkušenj, si ministra želita nadaljnjih skupnih aktivnosti.

Z novelo Zakona o vladi bo pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prišel tudi šport, tako bosta imela ministrica Brnjac in minister Han v prihodnje več skupnih področij, ki jih bosta lahko razvijala v medsebojno korist obeh držav. Ministrica Brnjac je ministru Hanu predstavila nov Zakon o športu, ministrica pa bo na povabilo ministra Hana v prihodnjih mesecih obiskala Slovenijo in podrobneje predstavila, kako Republika Hrvaška podpira razvoj športa in koliko sredstev temu namenja.

Dodatno okrepitev dvostranskih gospodarskih aktivnosti minister Han pričakuje tudi z uvedbo evra s 1. januarjem 2023 in vstopom Hrvaške v Schengen, v pogovorih z ministri pa je izpostavil še dejstvo, da je Slovenija že izrazila načelno podporo pridružitvi Hrvaške državam članicam Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), kar bo državi dodatno gospodarsko povezalo.

Informacija o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je zelo dobro. Državi druga drugi predstavljata eno izmed najpomembnejših gospodarskih partneric, kar dokazuje dolgoletna rast vseh komponent gospodarskega sodelovanja. Blagovna menjava je v letu 2021 dosegla vrednost 5,56 milijarde evrov, kar predstavlja 30,1 % povečanje v primerjavi z letom 2020. Od tega je slovenski izvoz znašal 3,14 milijarde evrov (rast za 19 %), uvoz pa 2,35 milijarde evrov (rast za 48,6 %). Saldo blagovne menjave je v letu 2021 znašal 787,4 milijona evrov (trgovinski presežek).

Republika Hrvaška je bila v letu 2021 na 5. mestu med slovenskimi najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi partnericami (za Nemčijo, Švico, Italijo in Avstrijo). Izvoz Slovenije na Hrvaško je dosegel 6,6 % delež skupnega slovenskega izvoza (4. partnerica za Nemčijo, Švico in Italijo), uvoz v Slovenijo iz Hrvaške pa  5,6 % delež (6. partnerica za Nemčijo, Italijo, Švico, Kitajsko in Avstrijo).

Po podatkih Banke Slovenije je v letu 2021 skupna menjava storitev z Republiko Hrvaško znašala 1.323,6 milijona evrov (19 % rast glede na leto 2020, ko je obseg storitvene menjave znašal 1.112,2 milijona evrov). Izvoz storitev je v letu 2021 znašal 520,8 milijona evrov (rast za 10,8 % glede na leto 2020, ko je izvoz storitev iz RS na Hrvaško znašal 469,9 milijona evrov). Uvoz storitev je v lanskem letu znašal 802,8 milijona evrov oziroma za 25 % več v letu 2020 (642,3 milijona evrov). 

Po podatkih Banke Slovenije je bila Hrvaška tudi v 2021 na prvem mestu glede na vrednost slovenskih tujih neposrednih investicij v tujini, katerih vrednost je konec 2021 kumulativno znašala 2.714,7 milijarde evrov, njihov delež pa obsega kar 34,6 % slovenskih investicij v tujini.

Hrvaški gosti v Sloveniji so bili v 2021 na 10. mestu med vsem državami, od koder k nam prihajajo turisti (za Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Češko, Nizozemsko, Madžarsko, Francijo, Portugalsko in Belgijo) kakor tudi po ustvarjenih turističnih nočitvah. Številke se približujejo ravni pred pandemijo covid-19, torej številkam leta 2019. V obdobju januar – julij 2022 je Slovenijo namreč obiskalo 119.428 hrvaških gostov (5,88 % vseh prihodov), kar predstavlja skoraj šestkratno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021, a še vedno za 14 % manj kot leta 2019.