Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Dejan Židan na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Pomembna tema današnjega Sveta za zunanje zadeve – trgovina v Bruslju, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan, so bili trgovinski odnosi med EU in ZDA.

EU ima na tem področju tri prioritete, in sicer poiskati rešitev glede ameriškega zakona o zniževanju inflacije (angleško Inflation Reduction Act – IRA), začeti konkreten angažma v zvezi z globalnim dogovorom o jeklu ter doseči vzdržljiv izid na zasedanju Sveta za trgovino in tehnologijo, ki bo decembra v Washingtonu. Mag. Židan se je strinjal z ostalimi državami članicami, da so ZDA pomembna strateška partnerica EU, in da močna vez med njima koristi obema stranema. »Naša stališča se seveda lahko razlikujejo. Vendar pa verjamem, da številne vrzeli lahko premostimo in sledimo skupnim ciljem,« je prepričan. »Čeprav pozdravljamo ambiciozne cilje politike ZDA glede podnebnih sprememb in zelenega prehoda, diskriminatorni elementi IRA niso upravičeni,« je dejal Židan. »Potrebno je pridobiti realno oceno posledic IRA,« je bil jasen Židan in izrazil prepričanje, da bo Evropska Komisija dobro zagovarjala interese Unije. Obenem je IRA izpostavil kot podlago za premislek, ali je EU naredila dovolj za podporo industrije EU.

Izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za področje zunanje trgovine Valdis Dombrovskis je ministre seznanil o aktualnih dogajanjih v zvezi z reformo Svetovne trgovinske organizacije (angleško World trade organization – WTO) in o pripravah na 13. Ministrsko konferenco WTO (angleško 13th Ministerial conference – MC13). Republika Slovenija se pridružuje realnemu pristopu do poglavitnih tem do MC13, poleg oživitve sistema za reševanje sporov pa je za Slovenijo v tem oziru pomembna integracija rezultatov v pravila WTO na področju e-trgovine, storitvene domače zakonodaje in spodbujanja naložb za razvoj. Mag. Židan je dejal, da moramo kot prispevek trgovine k reševanju trenutne svetovne krize, uporabiti vsa razpoložljiva orodja WTO in poudaril, da v tem oziru podpiramo prizadevanja Komisije za iskanje skupnih točk s tradicionalnimi partnericami, pa tudi z državami drugačnih stališč. »Slovenija pozdravlja prizadevanja za oblikovanje Koalicije trgovinskih ministrov za podnebje,« je še naglasil Židan ter izrecno izpostavil, da »ne smemo pozabiti, da je moč Evropske Unije v gospodarstvu.«

Ministri so razpravljali tudi o trgovinski podpori Ukrajini. Mag. Židan je poudaril, da sta politična in finančna podpora Ukrajini sicer dobrodošli, da pa nista zadostni, in da je potrebno narediti več tudi na področju trgovine. »Pripravljeni smo konstruktivno sodelovati pri pripravi nadaljnjih trgovinskih ukrepov za pomoč Ukrajini,« je na zasedanju dejal državni sekretar Židan.

Na neformalnem delu zasedanja so ministri govorili tudi o stanju dvostranskih trgovinskih odnosov, vključno s tekočimi pogajanji. Slovenija se strinja, da mora EU okrepiti svoja prizadevanja na področju dvostranskih trgovinskih odnosov, saj imajo trenutne geopolitične okoliščine na globalno trgovino izredno velik vpliv. Poleg tega pa mora EU še naprej graditi na konceptu odprte strateške avtonomije, kar zahteva tudi okrepljeno sodelovanje z našimi partnerji.