Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Preklicani vsi ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19

  Vlada je 30. maja sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Sklep je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, 31. maja. To pomeni, da tudi na javnih kulturnih prireditvah in pri drugih kulturnih storitvah ter kolektivnem uresničevanju verske svobode izvajanje preventivnih higienskih ukrepov ni več obvezno.

 • Uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni več obvezna, vendar je priporočena

  Vlada je s spremembami Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 določila obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Zaščitne maske na drugih področjih ostajajo kot priporočilo.

 • Dejavnosti brez epidemioloških omejitev, toda s preventivnimi higienskimi ukrepi

  Vlada z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 21. februarja 2022, sprošča omejitve tudi na področju kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Prenehale so veljati vse začasne epidemiološke omejitve pri izvajanju kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev ter pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena.

 • Odslej test HAG kot dokazilo o prebolevnosti

  Vlada je 31. januarja na dopisni seji sprejela novelo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok od 1. februarja 2022 uvaja test HAG kot dokazilo o prebolevnosti in podrobneje določa, kateri tip zaščitnih mask je treba uporabljati.

 • Podaljšanje ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje

  Vlada je 27. januarja 2022 sprejela sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. S sprejetim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. februarja 2022.

 • Povračilo stroškov za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje

  Do pomoči za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 so med drugim upravičeni tudi samozaposleni v kulturi in osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

 • Vlada podaljšala veljavnost ukrepa nadomestila za karanteno ali višjo silo

  Do delno povrnjenega izgubljenega dohodka so upravičeni tudi samozaposleni na področju kulture, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Vlada je veljavnost ukrepa podaljšala do 28. februarja 2022.

 • Zaostritev pogojev izvajanja kulturnih dejavnosti

  Od 24. decembra veljajo spremenjeni pogoji testiranja za obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev, omejitev dovoljenega števila udeležencev na javnih kulturnih prireditvah in dopolnjeno določilo o uporabi zaščitne maske kot izjeme za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah.

 • Javne kulturne prireditve odslej tudi s postavljenimi sedišči

  Vlada je 11. novembra sprejela spremembe in dopolnitve odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. V noveli odloka, ki začne veljati 12. novembra, so dopolnjeni pogoji in omejitve izvajanja javnih kulturnih prireditev in obšolskih kulturno-umetniških dejavnosti.

 • Javne kulturne prireditve odslej le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči

  Vlada je 5. novembra 2021 zaradi naglega slabšanja zdravstvenih razmer in s ciljem, da se zajezi širjenje nalezljive bolezni covid-19, zaostrila pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti.

 • Odslej pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 15 let

  Od 18. septembra 2021 pogoja PCT ni treba izpolnjevati obiskovalcem kulturnih prireditev in uporabnikom drugih kulturnih storitev ter udeležencem kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki še niso dopolnili 15 let.

 • Na kulturne prireditve, v knjižnice, muzeje, galerije le z dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT

  Nov odlok, ki ureja in določa pogoje in omejitve izvajanja kulturnih dejavnosti, določa, katere ukrepe morajo uvesti izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti in kaj morajo upoštevati osebe, ki delajo na področju kulturnih dejavnosti, obiskovalci kulturnih dogodkov in uporabniki drugih kulturnih storitev, da bi tvorno prispevali k preprečevanju širjenja covida-19.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 5. septembra 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Nova pravila za kulturne prireditve zaradi poslabšanja epidemioloških razmer

  Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki ohranja večino dosedanjih ukrepov in omejitev pri izvajanju kulturnih storitev, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer pa prinaša tudi nekatere nove pri javnih kulturnih prireditvah.

 • Na javne kulturne prireditve znova z zaščitnimi maskami

  Vlada je na dopisni seji 14. avgusta 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju kulturnih storitev in znova uvaja uporabo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Odlok začne veljati 16. avgusta 2021.

 • Določen način, kako preveriti izpolnjevanje pogoja PCT

  Vlada je na dopisni seji 4. avgusta 2021 poleg podaljšanja veljavnosti odlokov o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode sprejela tudi odlok, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 8. avgusta 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Organizatorji kulturnih prireditev morajo preveriti ali obiskovalci izpolnjujejo pogoj PCT

  Sprememba Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji organizatorje javnih kulturnih prireditev obvezuje, da od 23. 7. 2021 naprej preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri obiskovalcih in podaljšuje veljavnost negativnega testa PCR iz 48 na 72 ur.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 25. julija 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

 • Pogoji izvajanja kulturnih dejavnosti in uresničevanja verske svobode ostajajo nespremenjeni

  Veljavnost odloka o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode je podaljšana do vključno 18. julija 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.