Skoči do osrednje vsebine

Dejavnosti brez epidemioloških omejitev, toda s preventivnimi higienskimi ukrepi

Vlada z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati 21. februarja 2022, sprošča omejitve tudi na področju kulturnih dejavnosti in kolektivnega uresničevanja verske svobode. Prenehale so veljati vse začasne epidemiološke omejitve pri izvajanju kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev ter pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena.

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Za obiskovalce javnih kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev ter osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ni več obvezno. Vendar pa morajo vsi navedeni obvezno:

  • uporabljati zaščitno masko (kirurško masko tipa II ali IIR, masko tipa FFP2 ali masko tipa FFP3) v zaprtih javnih prostorih (na odprtih javnih površinah se uporaba zaščitne maske priporoča, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra),
  • ob vstopu v zaprt javni prostor razkužiti roke z razkužilom.

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti morajo obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, tudi med vajami za javno kulturno prireditev,
  • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  • tolmače za slovenski jezikovni jezik.

Odlok odpravlja omejitve glede varnostne razdalje med obiskovalci na javnih kulturnih prireditvah in dovoljenega števila obiskovalcev na javnih kulturnih prireditvah. Strežba ter uživanje hrane in pijače obiskovalcem na kulturnih prireditvah sta znova dovoljena.

Pri izvajanju kulturnih dejavnosti se morajo smiselno upoštevati priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Povedano z drugimi besedami, izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti se o tem, kako in v kolikšni meri bodo upoštevali priporočila NIJZ, odločijo glede na epidemiološko situacijo in stopnjo tveganja z okužbo. 

Priporočila NIJZ za kulturne dejavnosti

Uresničevanje verske svobode

Za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode ter verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti izpolnjevanje pogoja PCT ni več obvezno. Vendar pa morajo vsi navedeni obvezno:

  • uporabljati zaščitno masko (kirurško masko tipa II ali IIR, masko tipa FFP2 ali masko tipa FFP3) v zaprtih javnih prostorih (na odprtih javnih površinah se uporaba zaščitne maske priporoča, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra),
  • ob vstopu v zaprt javni prostor razkužiti roke z razkužilom.

Cerkve in druge verske skupnosti morajo obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvaja kolektivno uresničevanje verske svobode.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

  • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Odlok odpravlja omejitev glede varnostne razdalje med udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode se morajo smiselno upoštevati priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Povedano z drugimi besedami, cerkve in druge verske skupnosti se o tem, kako in v kolikšni meri bodo upoštevali priporočila NIJZ, odločijo glede na epidemiološko situacijo in stopnjo tveganja z okužbo. 

Priporočila NIJZ

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Aktualne informacije

S prenehanjem veljavnosti začasnih epidemioloških omejitev smo umaknili tudi spletni mesti, na katerih smo objavljali aktualne informacije o omejitvah na področju izvajanja kulturnih dejavnosti (Izvajanje kulturnih dejavnosti) in uresničevanja verske svobode (Uresničevanje verske svobode). Aktualne informacije odslej najdete na spletni strani Koronavirus (SARS-CoV-2)