Skoči do osrednje vsebine

Vlada podaljšala veljavnost ukrepa nadomestila za karanteno ali višjo silo

Do delno povrnjenega izgubljenega dohodka so upravičeni tudi samozaposleni na področju kulture, ki so na dan nastopa karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Vlada je veljavnost ukrepa podaljšala do 28. februarja 2022.

Vlada je Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva sprejela in objavila v Uradnem listu 23. decembra.

Samozaposleni v kulturi so upravičeni do povračila izgubljenega prihodka na podlagi 36.a. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.