Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za delo bo v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel akcijo v okviru kampanje SLIC

Nezgode pri delu in poklicne bolezni niso neizogibne. Zanje vedno obstaja vzrok. Z vzpostavitvijo močne kulture preprečevanja je mogoče vzroke odpraviti in preprečiti nezgode pri delu, poškodbe in poklicne bolezni.

Odbor višjih inšpektorjev za delo (angl. SLIC) je napovedal izvajanje evropske kampanje za preprečevanje nezgod na delovnem mestu. Kampanja je usmerjena v krepitev kulture preprečevanja v organizacijah in med posameznimi delavci, skladno z Vizijo nič.

Smrtne primere, povezane z delom, bo mogoče preprečiti le z:

  • preiskovanjem nezgod in smrti na delovnem mestu,
  • ugotavljanjem in odpravljanjem vzrokov za nezgode in smrti,
  • povečanjem ozaveščenosti o tveganjih, povezanih z nezgodami pri delu, poškodbami in poklicnimi boleznimi ter
  • krepitvijo spoštovanja zakonodaje in smernic za varno delo.

Tovrstne akcije bodo z isto vsebino potekale istočasno v vseh državah članicah Evropske unije.

V kampanji bo sodeloval tudi Inšpektorat  za delo, ki bo predvidoma v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel vrsto aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje nezgod pri delu. V akciji, ki bo potekala na celotnem ozemlju Republike Slovenije, bo sodelovalo 15 inšpektorjev s področja nadzora varnosti in zdravja pri delu. Nadzor bo izveden v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih iz dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in cestnega prevoza, ki so v letu 2023 na Inšpektorat za delo prijavila nezgode delavcev pri delu.

Poročila o aktivnostih nacionalnih inšpektoratov za delo bo Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) obravnaval meseca oktobra letos.  

Preprečimo nezgode pri delu!