Skoči do osrednje vsebine

Dan boja proti trgovini z ljudmi namenjen ozaveščanju o prisilnem delu

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obeležujemo 18. oktobra, Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi letos posveča ozaveščanju o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja.

Trgovina z ljudmi je kompleksno kaznivo dejanje, ki temelji na izkoriščanju, pojavlja pa se v različnih oblikah, tudi kot prisilno delo oziroma delovno izkoriščanje. Po podatkih Evropske komisije trgovina z ljudmi za namen prisilnega dela narašča in v državah EU predstavlja 30 odstotkov vseh registriranih žrtev. Vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite, saj trgovci z ljudmi nenehno spreminjajo načine delovanja, danes uporabljajo manj fizične sile ter več psihološkega in čustvenega nasilja, oškodovanci pa se praviloma ne prepoznajo kot žrtve.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi si v okviru svojega mandata med drugim prizadeva za kontinuirano ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o problematiki trgovine z ljudmi ter redno izobraževanje strokovnjakov, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom. Z namenom okrepitve sodelovanja med pristojnimi institucijami na lokalni in državni ravni v boju proti trgovini z ljudmi in prisilnemu delu je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo Smernice za inšpektorje za delo za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi. Za še učinkovitejšo prepoznavo teh kaznivih dejanj si delovna skupina prizadeva vzpostaviti tudi močnejšo povezavo z zasebnim sektorjem, s katerim je neposredno ali posredno povezana večina primerov prisilnega dela. Da bi čim več delodajalcev ozavestili o navedeni problematiki, je Ministrstvo za notranje zadeve že leta 2020 izdalo priročnik Preprečite prisilno delo, ki zagotavlja potrebne informacije delodajalcem, pri katerih obstaja tveganje, da bi lahko bili povezani s prisilnim delom. 

Na problematiko izkoriščanih delavcev opozarja tudi projekt Združenja DrogArt, socialno podjetje Iz principa, ki ga ob letošnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi financirata Ministrstvo za notranje zadeve in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. V okviru projekta bo med 18. in 20. oktobrom 2023 potekalo ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o trgovini z ljudmi s pomočjo živih "artiklov" (izkoriščanih delavcev) v prodajnih embalažah, ki bodo razstavljene na glavnih sprehajalnih ulicah v Mariboru in Ljubljani. Z namenom ozaveščanja delodajalcev o trgovini z ljudmi pa je bil v okviru projekta pripravljen e-katalog z različnimi profili najpogosteje izkoriščanih delavcev, ki je bil skupaj s Priročnikom za delodajalce posredovan več kot 200 podjetjem v Sloveniji.

Z namenom predstavitve projekta in obeležitve evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi bo 18. oktobra ob 11. uri v novinarskem središču Vlade Republike Slovenije na Gregorčičevi 20 v Ljubljani potekala novinarska konferenca. Sodelovali bodo:

  • Helga Dobrin, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi,
  • Suzana Mašat, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
  • Goran Lukić, Delavska svetovalnica,
  • Polona Kovač, Društvo Ključ.