Skoči do osrednje vsebine

Grozd Zdravje in Misija rak v programu Obzorje Evropa

Sektor za znanost Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je v ponedeljek, 11. septembra 2023, organiziral dogodek »Grozd Zdravje in Misija rak v programu Obzorje Evropa«.

Številne udeležence je uvodoma pozdravil dr. Jure Gašparič, državni sekretar na MVZI, pristojen za inovacije. V dopoldanskem delu je ga. Annika Nowak, vodja sekretariata Misije rak pri Evropski komisiji, predstavila ključne poudarke, cilje, aktivnosti in pričakovane rezultate v okviru Misije rak. Tit Neubauer je kot Nacionalna kontaktna točka za Misije EU slušatelje seznanil, na kakšen način lahko mreža Nacionalnih kontaktnih točk (NKT) za Obzorje Evropa pomaga pri prijavi projektov v okviru Misij EU ali drugih inštrumentov Obzorja Evropa. Dr. Neva Maher je kot članica odbora Misije spregovorila o nacionalnem kontekstu Misije rak ter predstavila izzive, s katerimi smo pri uresničevanju zavez misije soočeni v Sloveniji.

Po predstavitvi ga. Anabele Isidro, koordinatorice projekta ECHoS, ki je predstavila namene in aktivnosti projekta in prikazala primer portugalskega nacionalnega vozlišča misije, je sledila razprava o možnostih vzpostavitve nacionalnega vozlišča Misije rak v Sloveniji. Svoja mnenja in predloge so predstavili dr. Nina Kostevšek (Inštitut »Jožef Stefan«, Odsek za nanostrukturne materiale), ga. Mojca Gobec (Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje), dr. Sonja Tomšič, (Onkološki inštitut, koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026), ga. Kristina Modic (predsednica Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET) in dr. Tit Albreht (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Udeleženci so se strinjali, da v Sloveniji vsekakor obstaja potreba po vzpostavitvi vozlišča, kjer bi znanje, izkušnje, informacije in podatke lahko izmenjali tako strokovnjaki s področja medicine in onkologije, raziskovalke in raziskovalci, predstavniki civilne družbe oziroma predstavniki bolnikov, predstavniki gospodarstva ter ministerstev, pristojnih za zdravje in znanost ter relevantne področne agencije. 

Popoldanski del programa je bil posvečen Delovnemu programu grozda 1 – Zdravje 2023-24, ki sta ga predstavila dr. Eva Batista (Nacionalna kontaktna točka za grozd Zdravje OE, MVZI) in dr. Sergej Pirkmajer (Nacionalni ekspert v Programskem odboru za grozd Zdravje OE, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Ga. Maja Šalamun Senica je kot Nacionalna kontaktna točka za EU4Health na Ministrstvu za zdravje udeležence dogodka seznanila s programom EU4Health, nato pa so uspešni prijavitelji grozda Zdravje in EU4health – raziskave raka predstavili svoje izkušnje pri prijavi in izvajanju tovrstnih projektov. Dragocene nasvete in bogate izkušnje so z udeleženci dogodka delili ga. Martina Murovec (izvršna direktorica ARCTUR d.o.o.), dr. Barbara Perić (Onkološki inštitut Ljubljana), dr. Urška Ivanuš (Onkološki inštitut Ljubljana), dr. Tomaž Vrtovec (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani) in dr. Tit Albreht (Nacionalni inštitut za javno zdravje).

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo!

Dogodek Grozd Zdravje in Misija rak v programu Obzorje Evropa je letošnji sedmi dogodek v okviru projekta Krepitev podpornega okolja mreže nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje v evropski raziskovalni prostor, ki ga sofinancira Evropska komisija iz načrta Next GenerationEU oziroma iz sredstev Načrta za okrevanje  in odpornost, izvaja pa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru Direktorata za znanost in inovacije.

Namen projekta je izboljšanje uspešnosti slovenskih prijaviteljev pri vključevanju v mednarodni prostor ter predvsem v Evropski raziskovalni prostor, okrepitev internacionalizacije ter izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti raziskovalno inovacijskega ekosistema v Sloveniji. Cilj projekta je okrepitev podpornega okolja že vzpostavljenih subjektov in mrež na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru.

Program dogodka:

Program dogodka

Program dogodka angleškem jeziku

Predstavitve z dogodka:

 1. Tit Neubauer_Kako lahko pomagamo pri prijavi na misije?
 2. Annika Nowak_Doseganje ciljev Misije za rak (v angleščini)
 3. Neva Maher_Nacionalni kontekst Misije za rak in vmesna evalvacija
 4. Eva Batista_Predstavitev Delovnega programa Grozda 1- Zdravje 2023-24
 5. Sergej Pirkmajer_Predstavitev Delovnega programa Grozda 1- Zdravje 2023-24
 6. Maja Šalamun Senica_Predstavitev programa EU4Health
 7. Martina Murovec_Predstavitev projektov CLASSICA
 8. Barbara Perić_Predstavitev projekta 4D-PICTURE
 9. Tomaž Vrtovec_Predstavitev projekta ARTILLERY
 10. Tit Albreht_Organizacija onkoloških centrov v Evropi (EU4Health)
 11. Anabela Isidro_Vzpostavljanje nacionalnih vozlišč Misije - Portugalska (v angleščini)
 12. Urška Ivanuš_Predstavitev projekta PERCH