Skoči do osrednje vsebine

Cene kalkulativnih elementov iz veljavnih koncesijskih pogodb za redno vzdrževanje državnih cest

Na sestanku, ki je bil dne 5. septembra 2023 v Mislinji, so župani občin savinjske in koroške regije, ki jih je 4. avgusta 2023 prizadela ujma, izrazili željo po objavi cenika koncesijskih pogodb (redno vzdrževanje glavnih in regionalnih cest).

V prilogah objavljamo cene kalkulativnih elementov (materialov, delovne sile in mehanizacije), ki so izračunane kot povprečje cen iz veljavnih koncesijskih pogodb za redno vzdrževanje državnih cest v upravljanju Direkcije za infrastrukturo na devetih koncesijskih območjih za obdobje 2022 – 2032, ki jih direkcija upošteva pri naročanju del za sanacijo posledic poplav. Iz teh kalkulativnih elementov je mogoče izračunati cene vseh pomembnejših postavk, ki se uporabljajo pri obračunu del pri sanaciji cest po poplavah.