Skoči do osrednje vsebine

45. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta. Podaljšala je tudi veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

Vlada je na seji podaljšala veljavnost Uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz sistema. S predlogom nove uredbe se tako določi, da se ukrep obnovi za dodatne 4 mesece, in sicer do 31. decembra 2023. S tem bodo imeli znane pogoje tako odjemalci kot tudi dobavitelji.

Vlada je danes potrdila novelo Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen. Novela dopolnjuje seznam blaga in storitev, za katere se smejo uporabiti ukrepi kontrole cen, in sicer je bila na seznam dodana storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vlada je danes sprejela Nacionalni reformni program 2023, ki vključuje načrtovane prednostne naloge dela vlade, ključne strukturne ukrepe in ukrepe za doseganje priporočil ter ciljev iz nacionalnih in evropskih strateških dokumentov.

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih. Vlada predlaga Državnemu zboru, da ob ponovnem odločanju Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih podpre.