Skoči do osrednje vsebine

Znani so nagrajenci javnega natečaja za oblikovanje vizualne identitete za Ravnikarjevo leto 2023

Natečajna komisija je pregledala štirideset prispelih del za javni natečaj za oblikovanje vizualne identitete za Ravnikarjevo leto 2023. Soglasno je podelila tri nagrade, poleg njih pa je izpostavila še tri posebne omembe.

Plakat na plakatnem panoju na mestni ulici

Prikaz plakata, 1. nagrada | Avtor: Žan Šabeder, Jan Krek, Jure Brglez

1 / 3

Natečaj je prvi organizirani javni dogodek v Ravnikarjevem letu, zato ga lahko jemljemo za prvo kolektivno gesto ustanov in kolektivov, ki sodelujejo pri organizaciji leta. Predstavlja tudi prvi letošnji odgovor na vprašanje, kaj Ravnikar pomeni sodobnim oblikovalcem, arhitektom in umetnikom, in predvsem, kaj je aktualnost arhitektovega ustvarjanja za 21. stoletje.

Rezultate prejetih predlogov za oblikovanje vizualne identitete je v grobem mogoče razdeliti v dve večji skupini. Prva, po številu najobsežnejša skupina predlogov je izhajala iz arhitektove osebnosti: inicialke R. oziroma inicialk E. R. ter Ravnikarjeve podobe. Številne rešitve so oblikovalsko zrelo preoblikovale izhodiščne motive, medtem ko je bilo število rešitev, ki so bile tudi konceptualno prepričljive ter so se navezovale na razpisna izhodišča, manjše. Iz te skupine izhajata prvo- in tretjenagrajeni predlog. Druga skupina rešitev je izhajala iz Ravnikarjevega dela: iz njegove arhitekture, pedagoškega in oblikovalskega dela. Iz te skupine je drugonagrajeni predlog.

1. nagrada: šifra 10101, avtorji: Žan Šabeder, Jan Krek, Jure Brglez

Iz poročila:

Prvonagrajeni projekt izhaja iz na videz neobetavnega in večkrat uporabljenega motiva inicialke Ravnikarjevega priimka, vendar pa jo s preprostim, celo nonšalantnim oblikovanjem ter s poudarjanjem sistema manipulacije preprostega začetnega motiva spremeni v odprto, vendar vedno jasno prepoznavno platformo za raznolike vsebine Ravnikarjevega leta.

2. nagrada: šifra 170119, avtorica: Anna Moseeva

Iz poročila:

Predlagana rešitev celostne grafične podobe je eden izmed redkih prijavljenih predlogov, ki inspiracije ne išče v ikonični podobi stolpnic na Trgu republike in ne v začetnicah imena ter priimka arhitekta, temveč prvenstveno izhaja iz Smeri B, iz eksperimentalnega oblikovalskega študijskega programa, ki ga je v letih 1960–61 na Oddelku za arhitekturo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo uvedel profesor Edvard Ravnikar.

3. nagrada: šifra Mury666, avtor: Zoran Pungerčar

Iz poročila:

Predlog celostne podobe je kvalitetno in profesionalno pripravljen, kar se odraža tako v obsegu kot tudi temeljiti razčlembi in utemeljitvi posameznih sestavnih delov. Izhodišče koncepta sta za Ravnikarja značilen element zasekanega kota, ki je uporabljen za tvorjenje tipografskega simbola, in osemkotnik, ki v podobi nastopa kot prepoznaven likovni element.

Posebne omembe:

  • Šifra: Modul_ER_3907, avtor: Domen Fras
  • Šifra: TR23, avtorja: Jan Kranjec, Valentina Lupi
  • Šifra: 2527, avtorja: Matic Kozinc, Sanja Subić

Natečajna komisija:

  • Matevž Čelik Vidmar, član
  • Anja Delbelo, članica
  • Martina Malešič, članica
  • Miloš Kosec, član
  • Nejc Prah, član
  • Barbara Žižič Baumgartner, koordinatorka